Zwycięzca Architektury Wnętrz

Nagroda Vectorworks 2019

Zobacz projekty laureatów nagrody Vectorworks Design Prize 2019 w kategorii Architektura Wnętrz

Laureaci Architektura Wnętrz

W konkursie o nagrodę Vectorworks Design Prize szukaliśmy najbardziej utalentowanych projektantów z dziedziny Architektury, Architektury Wnętrz i Architektury Krajobrazu. W 2019 r. na polskim etapie konkursu wyłoniliśmy po jednym laureacie nagrody głównej w każdej z trzech kategorii. Zwycięzcy otrzymali nagrodę pienieżną w wysokości 1000 USD dla projektanta lub zespołu. Również każda z reprezentowanych szkół otrzymała prawo do bezpłatnego oprogramowanie Vectorworks i szkolenie dla Wydziału. Gratulacje dla wszystkich laureatów!

Oprócz 3 laureatów pierwszej nagrody, w tym roku wyróżniliśmy również po 2 najwyżej ocenione projekty w każdej z ocenianych kategorii. Nasze jury przyznało im nagrody w wysokości po 500 USD dla każdego z projektantów. Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Zwycięzca: Weronika Kempińska, Mart Kluba — Powidoki

Inspiracją dla projektu pawilonu wystawienniczego była twórczość Władysława Strzemińskiego oraz zjawisko optyczne zwane "powidokami", które artysta badał. Swoim kształtem pawilon nawiązuje do kształtów przewijających się na obrazach Strzemińskiego. Każda z trzech brył, choć różna, tworzy spójną formę. Pawilon został zaprojektowany z myślą o tym, by stworzyć przestrzeń wystawienniczą, która sama w sobie będzie dziełem sztuki, czego doświadczyć można w centralnej części budynku oraz w korytarzu łączącym sale ekspozycyjne. Za pomocą paneli akustycznych w organicznych kształtach zawieszonych pod sufitem, doznajemy zjawiska powidoków.

No items found.

Finalistka: Adrianna Treder — Modernizacja obiektu dla młodych Sportowców przy zespole szkół ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

Celem pracy dyplomowej jest zbadanie możliwości modernizacji obiektu dla młodych sportowców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, ergonomii oraz trendów. W projektowaniu przestrzeni publicznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży ważna jest m.in. ergonomia, bezpieczeństwo, czy odpowiednie oświetlenie. Wszystkie pomieszczenia uwzględnione w pracy zostały dokładnie przeanalizowane by spełniały określone przepisy, przy czym były w pełni funkcjonalne. Całość utrzymana jest w nowoczesnym, sportowym klimacie, z jasnymi kolorami z charakterystyczną, ożywiającą pomarańczową barwą. Inspiracją był głównie młodzieżowy styl uliczny (graffiti, skatepark), a także ubrania sportowe oraz przedstawienie ich w kampaniach reklamowych.

Finalistka: Tomasz Zjawiony — Przebudowa zabytkowego budynku gospodarskiego na budynek mieszkalny

Projektem stał się obiekt historyczny znajdujący się na przedmieściach. Jest to budynek z okresu lat 40 XX wieku służący jako budynek mieszkalny w gospodarstwach, których dość sporo możemy jeszcze znaleźć w naszym otoczeniu. Projekt ten ma na celu zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób możemy, a nawet powinniśmy wykorzystywać istniejące historyczne budownictwo, które jest bardzo charakterystyczne i którego jest coraz mniej. Poprzez projekt chcę pokazać, jak w ciekawy sposób można dokonać rozbudowy takiego budynku, z zachowaniem jego cech i historycznej tkanki jedynie ją podkreślając poprzez wprowadzenie współczesnych form architektury. Problem, na który odpowiadam w pracy, jest to, w jaki sposób zachować ciekawą architekturę historyczną z wykorzystaniem jej potencjału i w pewien sposób naznaczyć, że proces rewitalizacji, który w tych czasach jest bardzo aktualny, musi być procesem bardzo dobrze przemyślanym, ponieważ nie jest łatwo wprowadzać nową tkankę w już istniejącą i historyczną zabudowę. Dlatego powinien to być bardzo skrupulatny proces, a także mieć na celu rewitalizację, a nie usuwanie budynków, które da się jeszcze zrewitalizować. Inspiracją do projektu jest tradycyjny budynek mieszkalny-ceglany, który był dość populary w gospodarstwach i którego układ pomieszczeń wewnątrz nie był zbyt przemyślany, a jednak bardzo mnie ciekawi zarówno jego układ, jak i historia tego budownictwa.

No items found.

Pokaż swój talent!

Dołącz do nas

Interesują Cię możliwości odbycia stażu lub zatrudnienia u nas lub u jednego z naszych klientów lub partnerów?

Zniżka na dobry początek

Rozpocznij przygodę z Student2PRO i otrzymaj 40% zniżki.