Zwycięzca Architektury

Nagroda Vectorworks 2019

Zobacz projekty laureatów nagrody Vectorworks Design Prize 2019 w kategorii Architektura

Laureaci w kategorii Architektura

W konkursie o nagrodę Vectorworks Design Prize szukaliśmy najbardziej utalentowanych projektantów z dziedziny Architektury, Architektury Wnętrz i Architektury Krajobrazu. W 2019 r. na polskim etapie konkursu wyłoniliśmy po jednym laureacie nagrody głównej w każdej z trzech kategorii. Zwycięzcy otrzymali nagrodę pienieżną w wysokości 1000 USD dla projektanta lub zespołu. Również każda z reprezentowanych szkół otrzymała prawo do bezpłatnego oprogramowanie Vectorworks i szkolenie dla Wydziału. Gratulacje dla wszystkich laureatów!

Oprócz 3 laureatów pierwszej nagrody, w tym roku wyróżniliśmy również po 2 najwyżej ocenione projekty w każdej z ocenianych kategorii. Nasze jury przyznało im nagrody w wysokości po 500 USD dla każdego z projektantów. Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Zwycięzca: Monika Kalinowska, Denys Karandiuk  — Protocell_00

Projekt PROTOCELL_00 to prefabrykowany mechanizm, który umożliwia każdemu nowemu właścicielowi stworzenie własnego indywidualnie zaprojektowanego domu, który zostanie "wyhodowany" z wody i CO2 w dowolnie wybranej lokalizacji. Nadrzędnym celem projektu było stworzenie prefabrykowanego systemu umożliwiającego budowanie indywidualnych domów, które łączącą w sobie idee domu jako wydajnego mechanizmu Backminstera Fullera oraz idee domu jako środowiska w pełni nastawionego na indywidualne potrzeby użytkownika Friedricka Kieslera. Projekt został oparty na wynalazku naukowców MIT, który szkodliwy dwutlenek węgla przetwarza w materiał o właściwościach betonu. Materiał ten powstaje w procesie mineralnej karbonatyzacji, w którym genetycznie modyfikowane drożdże przetwarzają wodę i CO2 w materiał konstrukcyjny. Projekt PROTOCELL_00 uważam za najlepszy w swoim dorobku, ponieważ w innowacyjny sposób odpowiada on zarówno na problem kryzysu mieszkaniowego: zaprojektowane domy są tanie, łatwe w budowie i ogólnodostępne, ale równocześnie zindywidualizowane, oraz na problem globalnego ocieplenia i emisji gazów cieplarnianych: tworzywem do budowy jest CO2, czyli w trakcie produkcji dom nie wytwarza zanieczyszczeń i dodatkowo pochłania te już istniejące.

No items found.

Finalistka: Anna Jankowska — Earth & Sky

Współistnienie Człowieka i Natury to temat, który od zawsze był mi bliski. Architektura energooszczędna i zrównoważona to dziedzina, która cały czas się rozwija. Przedstawiony projekt jest wynikiem studiowania wielu innych przypadków i refleksją na temat architektury, która współistnieje z przyrodą. Jest to obiekt niewielkiej skali, która odpowiada potrzebie odpoczynku od miasta, pędu życia codziennego i refleksji. Projekt podejmuje również temat prefabrykacji, która jest zagadnieniem pojawiającym się w branży w różnej skali i formie od kilku lat. Na studiach rozwijałam ideę zrównoważonej architektury począwszy od typowo "energooszczędnych" rozwiązań (pompy ciepła, panele solarne), poprzez budynki inteligentne (również komfort użytkowania, jakość otoczenia). Zaprezentowany projekt stanowi "kolejny krok" - dojrzałą analizę, jak zrównoważyć potrzeby i użyte zasoby.Wykreowana została samowystarczalna jednostka, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań, ale także stara się być bardziej "low tech". Być może umiejętność projektowania z użyciem najprostszych rozwiązań i dostępnych zasobów jest przyszłością architektury przyjaznej środowisku.

Finalistka: Agata Wyciślok — Hyperloop dla gliwic

Problemy komunikacyjne są bolączką większości rozwiniętych miast, a tym bardziej całych aglomeracji. Organizacja sprawnego i wydajnego systemu transportu zbiorowego staje się jedną z ważniejszych kwestii ich funkcjonowania. Przedstawiony projekt stara się znaleźć odpowiedź na problemy komunikacyjne współczesnych metropolii. Jako rozwiązanie wynikające z przedstawionych analiz badawczych wyłania się projekt intermodalnego centrum przesiadkowego z dominującą rolą nowego, rewolucyjnego środka transportu, jakim jest hyperloop. Jest to odpowiedź na potrzeby współczesnego pasażera. Architektura nie może pozostać w tyle za bardzo szybko rozwijającą się technologią, powinna czerpać z nowych osiągnięć i wykorzystywać je w celu poprawy funkcjonowania pojedynczych obiektów, zespołów, a nawet całych miast. Przedstawiona koncepcja, poza skupieniem się na funkcjonalnym aspekcie projektu, prezentuje podejście integrujące projektowany obiekt z otoczeniem urbanistycznym i pejzażowym. Inspiracją przy projektowaniu stały się charakterystyczne komponenty industrialnego krajobrazu Górnego Śląska, czyli kominy i szyby kopalniane. Założeniem projektu było takie ich wykorzystanie, aby wprowadzając region w nowoczesność złożyć hołd jego historii.

No items found.

Pokaż swój talent!

Dołącz do nas

Interesują Cię możliwości odbycia stażu lub zatrudnienia u nas lub u jednego z naszych klientów lub partnerów?

Zniżka na dobry początek

Rozpocznij przygodę z Student2PRO i otrzymaj 40% zniżki.