Vectorworks Summercamp

Letnia Szkoła Projektowania - bezpłatne warsztaty online dla studentów

Co to jest Vectorworks Summercamp?

Jeśli jesteś studentem i nie miałeś dotąd okazji pracować w Vectorworks, a chciałbyś go poznać. Albo pracowałeś już w programie ale chciałbyś poćwiczyć i rozwinąć swoje umiejętności, to Vectorworks Summercamp jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty online, w dniach 24 - 28 lipca 2023.

Co jest w programie?

Tematem głównym jest projekt skweru przy pl. Hallera w Warszawie, wraz z obiektami małej architektury, naniesieniami na gruncie i niewielkim obiektem architektonicznym. Nauczysz się również jak korzystać z danych ogólnodostępnych (Geoportal) i używać ich w swoim projekcie budując i edytując cyfrowy model terenu.

Masz do wyboru dwie ścieżki tematyczne: architekturę i architekturę krajobrazu. W czasie obydwu warsztatów będziesz pracował na tym samym podkładzie, dlatego możesz potraktować jeden warsztat jako uzupełnienie i rozszerzenie drugiego.

Weź udział w bezpłatnych warsztatach!

Architektura krajobrazu
Warsztaty poprowadzi specjalista Design Express Poland mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gertner.

W trakcie warsztatów zajmiemy się zagospodarowaniem skweru przy Placu Hallera w Warszawie. Jeśli chcesz nauczyć się jak pozyskiwać dane z Geoportalu, budować cyfrowy model terenu, modyfikować go, generować bilans terenu, robić inwentaryzację drzew i planować nowe nasadzenia, to te zajęcia są właśnie dla Ciebie!


PROGRAM


DZIEŃ 1 Wprowadzenie do pracy w środowisku Vectorworks Landmark
Vectorworks Landmark - środowisko pracy użytkownika. Współpraca z serwisami informacji przestrzennej: serwis Geoportal i serwis mapowy MS Warszawy. Import danych źródłowych do pliku projektowego. Numeryczny model ukształtowania terenu - model istniejący i projektowany. Reprezentacja graficzna informacji o ukształtowaniu terenu.
DZIEŃ 2 Inwentaryzacja przyrodnicza i bilans terenu istniejącego
Istniejące nawierzchnie w 2D. Istniejące nawierzchnie w 3D. Istniejące obiekty kubaturowe. Drzewostan istniejący - import danych źródłowych. Analizy użytkownika - analiza nasłonecznienia i analiza gatunkowa roślinności istniejącej.
DZIEŃ 3 Projektowane zagospodarowanie terenu, cz. 1
Zasady modyfikacji terenu. Projektowane ukształtowanie terenu - style nawierzchni użytkownika. Modelowanie 3D elementów zagospodarowania terenu. Oświetlenie sztuczne.
DZIEŃ 4 Projektowane zagospodarowanie terenu, cz. 2
Roślinność projektowana - style użytkownika. Żywopłot wielogatunkowy. Narzędzie Liście. Narzędzia do prezentacji projektu w 3D.
DZIEŃ 5 Graficzna prezentacja założeń projektowych
Okna widoku, arkusze do prezentacji. Opisy na planszach projektowych. Okna przekroju - różne tryby renderowania. Scena 3D - różne tryby renderowania. Narzędzia do prezentacji interaktywnych 3D.

POBIERZ HARMONOGRAM
Architektura
Warsztaty poprowadzi specjalista Design Express Poland mgr inż. arch. Grzegorz Krzemień.

Na tych warsztatach stworzymy projekt niewielkiego obiektu architektonicznego przy Placu Hallera w Warszawie. Jeśli chcesz dowiedzieć się co zrobić kiedy nie ma informacji o terenie a musisz uzyskać mapę, jak budować autorskie obiekty architektoniczne, generować zestawienia i dokumentację techniczną, a do tego w sposób atrakcyjny prezentować swój projekt, to koniecznie zapisz się na ten warsztat!

PROGRAM

DZIEŃ 1  Wprowadzenie do programu Vectorworks
Wprowadzenie. Pierwsze kroki w programie Vectorworks. Omówienie interface. Nawigacja i poruszanie się w programie. Warstwy i klasy, tworzenie podstawowych obiektów. Tworzenie obiektów 2D i 3D (modelowanie bryłowe). Symbole 3D i obiekty autohybrydowe.
DZIEŃ 2  Stworzenie modelu przy użyciu narzędzi BIM cz.1
Tworzenie ścian. Wstawienie ścian do modelu. Omówienie zasad tworzenia i edytowania autorskich stylów ścian. Łączenie i edycja geometrii ścian. Tworzenie płyt. Wstawienie płyt do modelu. Omówienie zasad tworzenia i edytowania autorskich stylów płyt. Łączenie i modyfikacje płyt. Łączenie obiektów BIM.
DZIEŃ 3  Stworzenie modelu przy użyciu narzędzi BIM cz.2
Okna i drzwi. Dodanie okien i drzwi do projektu. Omówienie ustawień okien i drzwi. Aranżacja wnętrza projektu. Dodanie wyposażenia i uszczegółowienie rzutów. Dodawanie informacji IFC do modeli 3D.
DZIEŃ 4  Dokumentacja i przedstawienie projektu
Arkusze prezentacji: Dodanie arkuszy prezentacji. Konfiguracja opcji wydruku. Dokumentacja techniczna: Rzut i proste zagospodarowanie. Przekroje Elewacje Rozwinięcie ścian. Schematy i analizy. Dodanie obiektów graficznych. Dodanie schematów i analiz. Stworzenie prostych zestawień.
DZIEŃ 5  Renderowanie i wizualizacje 
Omówienie zasad teksturowania obiektów. Operowanie na teksturach w przypadku różnych obiektów Tworzenie własnych tekstur i kreskowań. Tworzenie widoków 3D. Widoki perspektywiczne i aksonometryczne. Style renderowania i ich edycja. Tworzenie spaceru wirtualnego.

POBIERZ HARMONOGRAM

Ważne informacje:

  • Zajęcia będą się odbywać online, na platformie ZOOM, przez 5 dni w ostatnim tygodniu lipca, od poniedziałku do piątku: 24.07.2023 - 28.07.2023
  • Warsztaty są podzielone na dwie ścieżki branżowe: architektura i architektura krajobrazu. Możesz uczestniczyć w obydwu lub wybrać tylko jedną.
  • Oba warsztaty będą poprowadzą na żywo, przez naszych specjalistów:
    mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gertner  - architektura krajobrazu
    mgr inż. arch. Grzegorz Krzemień - architektura
  • Jeśli uczestnik wykona prace zaliczeniowe i będzie miał 80% obecności na zajęciach, otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.

Zapisz się na bezpłatne warsztaty:

Rejestracja na wydarzenie została zakończona.