Zagospodarowanie terenu dla architektów – kurs online

Trener: Grzegorz Krzemień

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do korzystania z narzędzi programu Vectorworks związanych z modelowaniem i zagospodarowaniem terenu. Wiedza zdobyta na kursie pozwoli na samodzielne opracowanie rysunków uzupełniających projekty architektoniczne oraz umożliwi przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Informacje praktyczne:

 • Szkolenie trwa jeden dzień
 • Odbywa się w czasie rzeczywistym w godzinach 9.30 - 16.30
 • Warsztaty przewidziane są na minimum 4 osób, maksymalnie 10
 • Obowiązuje rejestracja przez formularz
 • Studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu
 • Stabilne połączenie z internetem (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min 3G lub 4G/LTE))

Warunki uczestnictwa w warsztacie:

 • Odpowiednio skonfigurowany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, karta graficzna zgodna z wymaganiami systemowymi programu).
 • Preferowane są dwa monitory (nie jest to konieczne).
 • Więcej na temat wymagań technicznych programu: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/solutions/44000811831
 • Szkolenie przeprowadzane jest przez platformę ZOOM.
 • Do pełnego uczestnictwa wymagane są mikrofon, słuchawki, kamera (opcjonalne).
 • Oprogramowanie ZOOM powinno być zainstalowane przed rozpoczęciem się kursu.
 • Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim
 • Szkolenie poprzedzi i zakończy test wiedzy

Zakres tematyczny:

 1. Omówienie agendy i wstępny test wiedzy 
 • Omówienie programu spotkania
 • Przeprowadzenie wstępnego testu wiedzy
 1. Model terenu - rzędne terenu 
 • Omówienie narzędzia rzędna wysokościowa
 • Dodanie rzędnych na podstawie podrysu .dwg
 • Stworzenie modelu terenu na podstawie przygotowanych informacji
 • Omówienie kreatora Modelu terenu
 1. Model terenu - warstwice 2D 
 • Omówienie narzędzia Przekształć obiekty 2D w warstwice 3D
 • Przygotowanie obiektów do przekształcenia w model terenu
 • Porównanie modelu terenu stworzonego przy pomocy rzędnych wysokościowych i warstwic 3D
 1. Ustawienia modelu terenu 
 • Omówienie ustawień graficznych modelu terenu
 • Dodanie analizy spadków oraz koordynacja kolorystyczna
 • Strategia wykorzystania wielu różnych modeli terenu w jednym pliku 
 • Edycja danych źródłowych modelu terenu
 1. Modyfikatory terenu 
 • Omówienie narzędzia Modyfikatory terenu i zasad wstawiania ich do rysunku
 • Omówienie narzędzia nawierzchnia twarda
 • Omówienie innych form modyfikacji terenu (m.in. swobodne dodawanie punktów, rzeźbiarz terenu)
 1. Ćwiczenie praktyczne 
 • Zastosowanie zdobytej wiedzy opierając się o przygotowany przykład prostego zagospodarowania terenu przy budynku wielorodzinnym
 • Omówienie strategii podejścia do budowania zagospodarowania terenu
 • Wykorzystanie modyfikatorów terenu oraz nawierzchni twardych do stworzenia układu elementów w przestrzeni 3D
 • Omówienie stylów nawierzchni twardej
 1. Przygotowanie rysunku zagospodarowania terenu
 • Dodanie arkuszy prezentacji i okien widoku
 • Dodanie arkuszy kalkulacyjnych i etykiet danych
 • Opisanie elementów na rysunku 
 1. Importy i wsady zewnętrzne 
 • Import pliku dwg jako korelacja i geometria
 • Import modelu terenu z Geoportalu
 • Geolokalizacja pliku w odpowiednich systemach
 • Import ortofotomapy do programu Vectorworks
 • Omówienie zasad georeferencji modelu
 1. Podsumowanie spotkania 
 • Omówienie spotkania i weryfikacja pracy uczestników.
 • Końcowy test wiedzy
 • Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe korzyści:

 • Link do nagrania dostępny przez 30 dni, bez możliwości pobrania
 • Certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej po zaliczeniu końcowego testu wiedzy)
 • Dostęp do grupy dla uczestników kursu na FB
 • Wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów

Terminy warsztatów:

Nowy termin już wkrótce!

Cena: 799 zł netto (982,77 zł brutto)

Oferta specjalna dla studentów: Kurs w cenie 399 zł brutto.

Sprawdź szczegóły szkolenia
Zapoznaj się z regulaminem szkoleń.