Vectorworks Landmark – kurs online

Vectorworks Landmark

Trener: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gertner

Poznaj nowe, zaawansowane narzędzia projektowe, naucz się tworzyć unikalne koncepcje i rysunki techniczne. Nowa formuła kursu pozwoli Ci na automatyzację pracy, zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz nauczy, jak przygotować projekt od A do Z. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której poznasz wiele ciekawych i zaawansowanych rozwiązań projektowych takich, jak np.: inwentaryzacja roślinności istniejącej, projektowanie nawierzchni, dobór roślinności projektowanej, tworzenie raportów, bilansów oraz zestawień projektowanych elementów, wizualizację danych, tworzenie własnych zasobów. Całość zakończy się opracowaniem dokumentacji technicznej.

Informacje praktyczne:

 • Szkolenie  trwa trzy dni i odbywa się w czasie rzeczywistym, w godz. 9:30-16:00
 • Szkolenie przewidziane jest na minimum 4 osoby, maksymalnie 10
 • Obowiązuje rejestracja przez formularz
 • Studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu
 • Wymagane jest stabilne połączenie z internetem (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min 3G lub 4G/LTE))

Warunki uczestnictwa w warsztacie:

 • Szkolenie prowadzone jest na platformie ZOOM.
 • Oprogramowanie ZOOM powinno być zainstalowane przed rozpoczęciem się kursu.
 • Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim
 • Szkolenie poprzedzi i zakończy test wiedzy
 • Do pełnego uczestnictwa wymagane są mikrofon, słuchawki, kamera (opcjonalne).
 • Preferowane są dwa monitory.
 • Odpowiednio skonfigurowany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, karta graficzna zgodna z wymaganiami systemowymi programu).
 • Więcej na temat wymagań technicznych programu: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/solutions/44000811831

Zakres tematyczny:

DZIEŃ 1 - WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wprowadzenie do kursu

 • Lista obecności uczestników kursu
 • Przeprowadzenie testu wiedzy przed rozpoczęciem kursu
 • Omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć

2. Wprowadzenie do pracy w pliku projektowym

 • Preferencje Vectorworks (podstawowe ustawienia)
 • Preferencje dokumentu (podstawowe ustawienia)
 • Ustawienia dokumentu (jednostki, skala, wielkość arkusza do wydruku)

3. Organizacja pracy w pliku podstawowym

 • Stworzenie szablonu projektowego
 • Import podkładu mapowego w formacie (pdf)
 • Skalowanie podkładu do pracy projektowej

4. Organizacja pracy w pliku projektowym

 • Warstwy, klasy, arkusze do prezentacji
 • Zawartość menedżera zasobów i tworzenie własnych folderów
 • Import warstw, klas oraz zasobów z innych plików

5. Dobór i lokalizacja w projekcie gotowych obiektów

 • Gotowe symbole 2D/3D - budynek mieszkalny, ogród zimowy, pergola, donice, oświetlenie
 • Powiązanie gotowych obiektów z odpowiednimi warstwami i klasami
 • Narzędzie Heliodon - podstawowe ustawienia w Palecie Info

7. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 2D

 • Wykorzystanie narzędzi podstawowych do stworzenia koncepcji zagospodarowania
 • Powiązanie atrybutów 2D i 3D z klasami
 • Migracja obiektów pomiędzy warstwami

8. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 3D

 • Narzędzie Ekstruzja i Obiekt autohybrydowy
 • Narzędzie Powierzchnia roślinna
 • Narzędzie Nawierzchnia twarda

9. Dobór gatunkowy roślinności projektowanej

 • Narzędzie Roślina - tryby wstawiania i różnice na rzucie projektowym
 • Biblioteki roślin w programie - zawartość
 • Budowa obiektu Roślina - komponent 2D i powiązanie atrybutów rośliny z klasami

10. Oznaczenia 2D na rzutach projektowych

 • Etykiety narzędzi: Powierzchnia roślinna, Nawierzchnia twarda, Roślina
 • Narzędzie Dymek tekstowy i legenda do niego
 • Własny Styl tekstu i powiązanie etykiet z odpowiednimi klasami

11. Okna widoku i arkusze do prezentacji

 • Tworzenie arkuszy do prezentacji - podstawowe ustawienia
 • Tworzenie okien widoku - podstawowe ustawienia
 • Tworzenie metek rysunku dla okien widoku

12. Wyposażenie arkusza do prezentacji

 • Narzędzie Ramka rysunkowa - podstawowe ustawienia stylu
 • Narzędzie Strzałka północy - powiązanie z heliodonem
 • Organizacja przestrzeni na arkuszach do prezentacji
 • Publikacja arkuszy do formatu (.pdf)

DZIEŃ 2 - ROZBUDOWANA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13. Tworzenie własnych zasobów

 • Tekstury Renderworks - tworzenie nowych i podstawowe ustawienia
 • Systemy ogrodzeniowe
 • Rekwizyty i nowe rośliny
 • Narzędzie Liście
 • Zasób rośliny w formie obiektu 3D

14. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 3D

 • Narzędzie Powierzchnia roślinna
 • Narzędzie Nawierzchnia twarda
 • Uzupełnienie koncepcji zagospodarowania o własne zasoby

15. Narzędzie Balustrada/Ogrodzenie

 • Podstawowe tryby rysowania ogrodzeń
 • Ustawienia narzędzia Balustrada/Ogrodzenie
 • Tworzenie własnych symboli i ustawienia zaawansowane ogrodzeń

16. Okna widoku i arkusze do prezentacji

 • Narzędzie Ramka rysunkowa - edycja i ustawienia własnego stylu
 • Edycja adnotacji i kadrowania okien widoku
 • Publikacja arkuszy do formatu (.pdf) wg nazwy z ustawień w ramce rysunkowej

DZIEŃ 3 - ELEMENTY PLANSZ PROJEKTOWYCH I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

17. Tworzenie własnych zasobów

 • Stworzenie własnego Kreskowania
 • Stworzenie własnego Materiału
 • Stworzenie własnego stylu linii
 • Stworzenie własnej biblioteki kolorów w Palecie Atrybuty
 • Tworzenie własnych Rekordów

18. Etykiety danych

 • Idea stosowania etykiet i podstawowe zasady ich tworzenia
 • Etykiety dla najważniejszych narzędzi (Powierzchnia roślinna, Nawierzchnia twarda, Roślina)
 • Zasady wstawiania etykiet i powiązania ich z klasami

19. Tła w projekcie

 • Zasoby bibliotek Vectorworks
 • Tła HDRI

20. Inwentaryzacja roślinności istniejącej

 • Narzędzie Drzewo istniejące - podstawowe ustawienia
 • Edycja atrybutów 2D i 3D dla narzędzia i powiązanie ich z klasami
 • Import danych poinwentaryzacyjnych z arkusza kalkulacyjnego

21. Wizualizacja danych

 • Zasady tworzenia wizualizacji danych
 • Przygotowanie wizualizacji danych na podstawie różnych kryteriów
 • Wizualizacja danych w oknach widoku na arkuszach do prezentacji

22. Okna widoku i arkusze do prezentacji

 • Rysunek poinwentaryzaycyjny projektowanego terenu
 • Rysunek koncepcyjny zagospodarowania projektowanego terenu
 • Rysunek techniczny z wymiarowaniem projektowanych nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych
 • Rysunek techniczny doboru i lokalizacji roślinności projektowanej
 • Rysunek koncepcyjny doboru i rozmieszczenia elementów wyposażenia projektowanego terenu

23. Raporty i arkusze kalkulacyjne - część teoretyczna

 • Arkusze - zasoby w menedżerze zasobów (pusty arkusz)
 • Budowa arkusza i możliwości ich modyfikacji (pusty arkusz)
 • Raporty predefiniowane - budowa i podstawowe ustawienia
 • Raporty niestandardowe - budowa i podstawowe ustawienia

24. Raporty i arkusze kalkulacyjne - część praktyczna

 • Symbole 2D/3D - zestawienie ilościowe
 • Roślinność projektowana - wykaz roślin
 • Roślinność istniejąca - wykaz roślin
 • Powierzchnia roślinna - wykaz roślin
 • Powierzchnia roślinna - bilans terenu
 • Nawierzchnia twarda jednokomponentowa - bilans
 • Nawierzchnia wielokomponentowa - zestawienie objętościowe

25. Końcowy test wiedzy

Dodatkowe korzyści:

 • Link do nagrania dostępny przez 30 dni, bez możliwości pobrania FILMU
 • Certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej po zaliczeniu końcowego testu wiedzy)
 • Dostęp do grupy dla uczestników kursu na FB
 • Wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/home

Terminy warsztatów:

1, 3, 6 czerwca 2022 godz. 9:30 - 16:00

Cena: 1 499 zł netto (1 843,77 zł brutto)

Zapisz się →

Użytkownikom z aktywnym pakietem Vectorworks Service Select przysługuje zniżka wartości 40% od ceny kursu. Oferta specjalna dla studentów: Kurs w cenie 299 zł brutto.

Sprawdź szczegóły szkolenia.
Zapoznaj się z regulaminem szkoleń.