Vectorworks Landmark – kurs online

Vectorworks Landmark

Trener: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gertner

Poznaj nowe, zaawansowane narzędzia projektowe, naucz się tworzyć unikalne koncepcje i rysunki techniczne. Nowa formuła kursu pozwoli Ci na automatyzację pracy, zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz nauczy, jak przygotować projekt od A do Z. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której poznasz wiele ciekawych i zaawansowanych rozwiązań projektowych takich, jak np.: inwentaryzacja roślinności istniejącej, projektowanie nawierzchni, dobór roślinności projektowanej, tworzenie raportów, bilansów oraz zestawień projektowanych elementów, czy też tworzenie własnych zasobów. Całość zakończy się opracowaniem dokumentacji technicznej.

Informacje praktyczne:

 • szkolenie trwa trzy dni i odbywa się w czasie rzeczywistym, w godz. 9:30-16:30
 • szkolenie przewidziane jest dla minimum 4 osób i maksymalnie dla 10 osób
 • na szkolenie obowiązuje rejestracja przez formularz
 • studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu
 • podczas szkolenia wymagane jest stabilne połączenie z internetem (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min. 3G lub 4G/LTE)

Warunki uczestnictwa w warsztacie:

 • szkolenie prowadzone jest na platformie ZOOM
 • oprogramowanie ZOOM powinno być zainstalowane przed rozpoczęciem się kursu
 • uczestnik kursu loguje się do platformy ZOOM wpisując w nazwie użytkownika swoje imię i pierwszą literę nazwiska
 • szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim
 • szkolenie poprzedzi i zakończy test wiedzy z tematyki, której dotyczy szkolenie
 • do pełnego uczestnictwa w szkoleniu wymagane są: mikrofon, słuchawki, kamera (opcjonalne)
 • do wygodniejszej pracy preferowane są dwa monitory
 • skonfigurowany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, karta graficzna zgodna z wymaganiami systemowymi programu).
 • więcej na temat wymagań technicznych programu: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/solutions/44000811831

Zakres tematyczny:

DZIEŃ 1 - WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wprowadzenie do kursu

 • sprawdzenie listy obecności uczestników kursu
 • przeprowadzenie testu wiedzy przed rozpoczęciem kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć

2. Podstawowe ustawienia w pliku projektowym

 • preferencje Vectorworks (podstawowe ustawienia)
 • preferencje dokumentu (podstawowe ustawienia)
 • ustawienia dokumentu (jednostki, skala, wielkość arkusza do wydruku)

3. Wprowadzenie do pracy w pliku projektowym

 • stworzenie szablonu projektowego
 • import podkładu mapowego w formacie (.pdf)
 • skalowanie podkładu do pracy projektowej

4. Organizacja pracy w pliku projektowym

 • warstwy, klasy, arkusze do prezentacji - stworzenie własnych przykładowych
 • narzędzie Heliodon - podstawowe ustawienia w Palecie Info
 • omówienie zawartości pliku z elementami wyposażenia

5. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 2D

 • wykorzystanie narzędzi podstawowych do stworzenia koncepcji zagospodarowania
 • powiązanie atrybutów 2D i 3D z klasami

6. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 3D

 • arzędzie Ekstruzja i Obiekt autohybrydowy
 • narzędzie Powierzchnia roślinna (bez doboru gatunkowego)
 • narzędzie Nawierzchnia twarda (tryb konturu, obiekty płaskie)

7. Dobór gatunkowy roślinności projektowanej

 • narzędzie Roślina - tryby wstawiania i różnice na rzucie projektowym
 • biblioteki roślin w programie - zawartość podstawowa
 • budowa obiektu Roślina - komponent 2D i powiązanie atrybutów rośliny z klasami

8. Okna widoki i arkusze do prezentacji

 • tworzenie arkuszy do prezentacji - podstawowe ustawienia
 • tworzenie okien widoku - podstawowe ustawienia
 • tworzenie metek rysunku dla okien widoku

9. Oznaczenia 2D na rzutach projektowych

 • własny Styl tekstu i powiązanie etykiet z odpowiednimi klasami
 • etykiety narzędzi: Powierzchnia roślinna, Nawierzchnia twarda, Roślina
 • narzędzie Dymek tekstowy i legenda do niego

10. Wyposażenie arkusza do prezentacji

 • narzędzie Ramka rysunkowa - podstawowe ustawienia stylu
 • organizacja przestrzeni na arkuszach do prezentacji
 • publikacja arkuszy do formatu (.pdf)

DZIEŃ 2 - SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

1. Tworzenie własnych zasobów

 • tekstury Renderworks - tworzenie nowych i podstawowe ustawienia
 • systemy ogrodzeniowe
 • narzędzie Liście
 • zasób rośliny w formie obiektu 3D
 • rekwizyty i nowe rośliny

2. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 3D

 • narzędzie Powierzchnia roślinna
 • narzędzie Nawierzchnia twarda (nachylenie płyty, dopasowana płyta, tryb ścieżki)

3. Narzędzie Balustrada/Ogrodzenie

 • podstawowe tryby rysowania ogrodzeń (tryb: 2D i 3D)
 • ustawienia narzędzia Balustrada/Ogrodzenie (siatka, ogrodzenie panelowe)
 • tworzenie własnych symboli i ustawienia zaawansowane ogrodzeń

4. Okna widoku i arkusze do prezentacji

 • narzędzie Ramka rysunkowa - edycja i ustawienia własnego stylu
 • edycja adnotacji i kadrowania okien widoku (wymiarowanie, opisy tekstowe)
 • publikacja arkuszy do formatu (.pdf) wg nazwy z ustawień w ramce rysunkowej

DZIEŃ 3 - ELEMENTY PLANSZ PROJEKTOWYCH I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Tworzenie własnych zasobów

 • stworzenie własnego Materiału
 • stworzenie własnego Stylu linii
 • tworzenie własnych Rekordów

2. Tła w projekcie

 • zasoby bibliotek Vectorworks
 • tła HDRI z zewnętrznych 

3. Etykiety danych

 • idea stosowania etykiet i podstawowe zasady ich tworzenia
 • etykiety dla najważniejszych narzędzi (Powierzchnia roślinna, Nawierzchnia twarda, Roślina)
 • zasady wstawiania etykiet i powiązania ich z klasami

4. Inwentaryzacja roślinności istniejącej

 • narzędzie Drzewo istniejące - podstawowe ustawienia
 • edycja atrybutów 2D i 3D dla narzędzia i powiązanie ich z klasami

5. Okna widoku i arkusze do prezentacji

 • rysunek po-inwentaryzaycyjny projektowanego terenu
 • rysunek koncepcyjny zagospodarowania projektowanego terenu
 • rysunek techniczny z wymiarowaniem projektowanych nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych
 • kadry z wizualizacji

6. Raporty i arkusze kalkulacyjne - część teoretyczna

 • arkusze - zasoby w menedżerze zasobów (pusty arkusz)
 • budowa arkusza i możliwości ich modyfikacji (pusty arkusz)
 • raporty niestandardowe - budowa i podstawowe ustawienia

7. Raporty i arkusze kalkulacyjne - część praktyczna

 • symbole 2D/3D - zestawienie ilościowe
 • roślinność projektowana - wykaz roślin
 • roślinność istniejąca - wykaz roślin
 • powierzchnia roślinna - wykaz roślin
 • powierzchnia roślinna - bilans terenu
 • nawierzchnia twarda - bilans terenu

8. Końcowy test wiedzy

Dodatkowe korzyści:

 • link do nagrania dostępny przez 30 dni (bez możliwości pobrania go)
 • certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej po zaliczeniu końcowego testu wiedzy)
 • dostęp do grupy dla uczestników kursu na FB
 • wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/home

Terminy warsztatów:

12, 14 i 17 października 2022 godz. 9:30 - 16:30

Zapisz się -->

14, 16 i 19 grudnia 2022 godz. 9:30 - 16:30

Zapisz się -->

Cena: 1 999 zł netto (2 458,77 zł brutto)

Oferta specjalna dla studentów: Kurs w cenie 399 zł brutto.

Sprawdź szczegóły szkolenia.
Zapoznaj się z regulaminem szkoleń.