Vectorworks Landmark – kurs online

Vectorworks Landmark

Trener: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gertner

Poznaj nowe, zaawansowane narzędzia projektowe, naucz się tworzyć unikalne koncepcje i rysunki techniczne. Nowa formuła kursu pozwoli Ci na automatyzację pracy, zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz nauczy, jak przygotować projekt od A do Z. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której poznasz wiele ciekawych i zaawansowanych rozwiązań projektowych takich, jak np.: inwentaryzacja roślinności istniejącej, projektowanie nawierzchni, dobór roślinności projektowanej, tworzenie raportów, bilansów oraz zestawień projektowanych elementów, czy też tworzenie własnych zasobów. Całość zakończy się opracowaniem dokumentacji technicznej.

Informacje praktyczne:

 • szkolenie trwa trzy dni i odbywa się w czasie rzeczywistym, w godz. 9:30-16:30
 • szkolenie przewidziane jest dla minimum 4 osób i maksymalnie dla 10 osób
 • na szkolenie obowiązuje rejestracja przez formularz
 • studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu
 • podczas szkolenia wymagane jest stabilne połączenie z internetem (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min. 3G lub 4G/LTE)

Warunki uczestnictwa w warsztacie:

 • szkolenie prowadzone jest na platformie ZOOM
 • oprogramowanie ZOOM powinno być zainstalowane przed rozpoczęciem się kursu
 • uczestnik kursu loguje się do platformy ZOOM wpisując w nazwie użytkownika swoje imię i pierwszą literę nazwiska
 • szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim
 • szkolenie poprzedzi i zakończy test wiedzy z tematyki, której dotyczy szkolenie
 • do pełnego uczestnictwa w szkoleniu wymagane są: mikrofon, słuchawki, kamera (opcjonalne)
 • do wygodniejszej pracy preferowane są dwa monitory
 • skonfigurowany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, karta graficzna zgodna z wymaganiami systemowymi programu).

Wymagania techniczne programu:

Wymagania sprzętowe dla Vectorworks 2023:

 • obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 64-bit, Windows 11, macOS macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey ), macOS 13 (Ventura),
 • Procesor: Intel Core i5, AMD Ryzen 5,  Apple M1 lub lepsze
 • RAM:  min. 16GB lub więcej
 • Karta graficzna: min. 2GB VRAM, kompatybilna z DirectX 11 dla systemu Windows oraz M-series 8GB lub Metal GPUFamily1  dla systemu MAC. Powinna być dedykowana do profesjonalnych zastosowań graficznych o zwiększonej wydajności, nie zalecamy używania kart zintegrowanych z wyjątkiem Intel Iris Plus/Pro, AMD Radeon RX Vega, które są akceptowane przy bardzo małych projektach
 • Ekran: Full HD (1920 x 1080) lub większy, zalecamy dwa ekrany (jeden dla programu Vectorworks, a, drugi dla połączenia z prowadzącym przez aplikację ZOOM)
 • Dysk twardy: 10 GB lub więcej wolnego miejsca na instalację obu programów.

Wymagania sprzętowe dla aplikacji ZOOM:

 • spełniając wymagania Vectorworks, spełniamy jednocześnie wymagania dla aplikacji ZOOM, system operacyjny to minimum Windows 10 lub macOS X 10.9 lub nowszy

Wymagania dla przeglądarki internetowej:

 • Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ lub nowsza, Uwaga !!! nie wspieramy przeglądarki Internet Explorer z powodu ograniczonej funkcjonalności przy połączeniach grupowych oraz z powodu wycofywania jej z oferty.
 • macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ lub nowsza

Dodatkowo potrzebujemy:

 • łącza internetowego dla połączeń grupowy o rozdzielczości FullHD o przepustowości 3,8 MB/s / 3,0 MB/s (wysyłanie/odbieranie) lub więcej (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min 3G lub 4G/LTE))
 • nie zalecamy korzystania z urządzeń mobilnych (prowadzący powinien mieć dostęp do projektu, nad którym pracują kursanci i wgląd do postępu ich prac). Zalecamy zainstalowanie aplikacji ZOOM lub korzystanie z wersji przeglądarkowej bezpośrednio na komputerze.

Zakres tematyczny:

DZIEŃ 1 - WSTĘPNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wprowadzenie do kursu

 • sprawdzenie listy obecności uczestników kursu
 • przeprowadzenie testu wiedzy przed rozpoczęciem kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć
 • krótka autoprezentacja uczestników kursu

2. Podstawowe ustawienia w pliku projektowym

 • preferencje Vectorworks (podstawowe ustawienia)
 • preferencje dokumentu (podstawowe ustawienia)
 • ustawienia dokumentu (jednostki, skala, wielkość arkusza do wydruku)

3. Organizacja pracy w pliku projektowym

 • warstwy, klasy, arkusze do prezentacji, zapisane ujęcia widoku
 • narzędzie Heliodon - podstawowe ustawienia w palecie Info
 • powiązanie symbolu Heliodonu z klasami
 • ramka rysunkowa, podziałka skali, strzałka N
 • stworzenie szablonu projektowego

4. Wprowadzenie do pracy w pliku projektowym

 • import podkładu mapowego w formacie (.pdf))
 • skalowanie podkładu do pracy projektowej
 • import podkładu mapowego w formacie (.dwg)
 • środek układu współrzędnych

5. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 2D

 • powiązanie atrybutów 2D z klasami
 • organizacja zasobów w menedżerze zasobów
 • omówienie zawartości pliku z elementami wyposażenia
 • wykorzystanie narzędzi podstawowych do stworzenia koncepcji zagospodarowania

6. Koncepcja zagospodarowania terenu w technice 3D

 • narzędzie Ekstruzja i Obiekt autohybrydowy
 • narzędzie Nawierzchnia twarda (tryb konturu, obiekty płaskie)

7. Koncepcja zagospodarowania w technice 3D

 • narzędzie Roślina - tryby wstawiania, różnice wynikające z atrybutów przypisanych przez klasy
 • budowa obiektu Roślina - komponent 2D, atrybuty przypisane przez klasy
 • biblioteki roślin w programie
 • roślina RenderMall
 • roślina Laubwerk

8. Okna widoku i arkusze do prezentacji

 • tworzenie okien widoku - podstawowe ustawienia
 • organizacja przestrzeni w arkuszach prezentacyjnych
 • tworzenie plansz projektowych
 • publikacja arkuszy do formatu (.pdf) - jako zbiorczy plik wielostronicowy, jako pojedyncze strony o zdefiniowanych nazwach

9. Podsumowanie spotkania

 • weryfikacja pracy uczestników
 • pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 2 - SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA - MODELOWANIE I RENDEROWANIE

1. Wprowadzenie do kursu

 • sprawdzenie listy obecności uczestników kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć
 • pytania i odpowiedzi do ćwiczeń z pierwszego dnia kursu

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

 • narzędzie Nawierzchnia twarda (nachylenie płyty, dopasowanie, tryb ścieżki)
 • nawierzchnia Powierzchnia roślinna (łąka kwietna)
 • importowanie gotowych elementów z innych plików

3. Tworzenie własnych zasobów

 • tekstury Renderworks
 • import tekstur z portalu www.mtexture.com
 • zasób Materiał
 • styl tekstu
 • tło Renderworks
 • rekwizyt i nowe rośliny

4. Ogrodzenie projektowanego terenu

 • modelowanie 3D palisady na donicę
 • modelowanie ogrodzenia murowanego
 • narzędzie Balustrada/Ogrodzenie

4. Koncepcja zagospodarowania w technice 3D - narzędzie liście i żywopłoty

 • narzędzie Liście (typ: liniowy, powierzchnia grunt)
 • import własnego symbolu do narzędzia Liście
 • stworzenie żywopłotu wielogatunkowego

5. Renderowanie w Vectorworks

 • zapisane ujęcia widoku
 • tryb cieniowania - rendery dzienne
 • tryb cieniowania - rendery nocne
 • ustawienia światła wolumetrycznego
 • style do renderowania z bibliotek Vectorworks

6. Podsumowanie spotkania

 • weryfikacja pracy uczestników
 • pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 3 - OPRACOWANIE GRAFICZNE I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wprowadzenie do kursu

 • sprawdzenie listy obecności uczestników kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć
 • pytania i odpowiedzi do ćwiczeń z pierwszego dnia kursu

2. Tworzenie własnych zasobów

 • narzędzie Rekord - podstawowe ustawienia i przypisywanie ich do obiektów
 • etykiety obiektów - Roślina, Nawierzchnia twarda
 • narzędzie Etykieta danych - Roślina, Nawierzchnia twarda

3. Inwentaryzacja roślinności istniejącej

 • narzędzie Drzewo istniejące - podstawowe ustawienia
 • edycja atrybutów 2D i 3D dla narzędzia i powiązanie ich z klasami

4. Okna przekroju i arkusze do prezentacji

 • okna przekroju - podstawowe ustawienia
 • Nie pokazuj linii ukrytych - techniczny styl do renderowania
 • arkusze do prezentacji (rysunek po inwentaryzacyjny, UFP rzut z góry, KONCEPCJA rzut 2D/Główny, ROŚLINY rzut techniczny, plansza z przekrojem przez ogród, scena 3D)
 • edycja adnotacji okna widoku - wymiarowanie, metka rysunku, dymek tekstowy i legenda opisowa
 • kadrowanie okien widoku

5. Raporty i zestawienia - wprowadzenie

 • arkusze - zasoby w menedżerze zasobów (pusty arkusz)
 • budowa arkusza i możliwości jego modyfikacji (pusty arkusz)

6. Raporty i zestawienia użytkownika

 • symbole 2D/3D - zestawienie ilościowe
 • roślinność istniejąca - wykaz roślin
 • nawierzchnia twarda - bilans terenu
 • powierzchnia roślinna - bilans terenu
 • roślinność projektowana - lista roślin
 • roślinność projektowana - wykaz roślinności wg kategorii
  lista materiałów
 • zestawienie materiałów wg projektowanych powierzchni

7. Legenda graficzna

 • nowy zasób Legenda graficzna - podstawowe ustawienia i budowa
 • Legenda graficzna dla nawierzchni twardych
 • Legenda graficzna dla materiałów
 • Legenda graficzna dla roślinności projektowanej
 • Legenda graficzna dla symboli

8. Opracowanie graficzne arkuszy

 • wstawienie raportów do arkuszy i ich skalowanie
 • wstawienie legend graficznych do arkuszy i ich skalowanie
 • publikacja arkuszy do formatu (.pdf) wg wybranej metody publikacji

9. Podsumowanie kursu

 • weryfikacja pracy uczestników
 • pytania i odpowiedzi
 • przeprowadzenie testu wiedzy na zakończenie kursu

Dodatkowe korzyści:

 • link do nagrania dostępny przez 60 dni (bez możliwości pobrania go)
 • certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej po zaliczeniu końcowego testu wiedzy)
 • dostęp do grupy dla uczestników kursu na FB
 • wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/home

Terminy warsztatów:

14, 16 i 19 czerwca 2023 godz. 9:30 - 16:30

Zapisz się - ->

Cena: 1 999 zł netto (2 458,77 zł brutto)

Oferta specjalna dla studentów: Kurs w cenie 399 zł brutto.

Sprawdź szczegóły szkolenia.
Zapoznaj się z regulaminem szkoleń.