Vectorworks Architektura - kurs online

Architektura w Vectorworks

Trener: Grzegorz Krzemień

Zapraszamy na nowy kurs Architektury w programie Vectorworks. W ciągu 18 godzin zmierzymy się z przygotowaniem dokumentacji projektowej zaczynając od koncepcyjnego modelu 3D, przez obiekty BIM, wygenerowanie rzutów i przekrojów,a kończąc na odczytywaniu danych oraz tworzeniu raportów.

Informacje praktyczne:

 • Szkolenie  trwa trzy dni
 • Odbywa się w czasie rzeczywistym w godzinach 9.30 - 16.30
 • Warsztaty przewidziane są na minimum 4 osób, maksymalnie 10
 • Obowiązuje rejestracja przez formularz
 • Studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu
 • Stabilne połączenie z internetem (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min 3G lub 4G/LTE))

Warunki uczestnictwa w warsztacie:

 • Odpowiednio skonfigurowany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, karta graficzna zgodna z wymaganiami systemowymi programu).
 • Preferowane są dwa monitory (nie jest to konieczne).
 • Szkolenie przeprowadzane jest przez platformę ZOOM.
 • Do pełnego uczestnictwa wymagane są mikrofon, słuchawki, kamera (opcjonalne).
 • Oprogramowanie ZOOM powinno być zainstalowane przed rozpoczęciem się kursu.
 • Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim.
 • Szkolenie poprzedzi i zakończy test wiedzy.

Wymagania techniczne programu:

Wymagania sprzętowe dla Vectorworks 2023:

 • obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 64-bit, Windows 11, macOS macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey ), macOS 13 (Ventura),
 • Procesor: Intel Core i5, AMD Ryzen 5,  Apple M1 lub lepsze
 • RAM:  min. 16GB lub więcej
 • Karta graficzna: min. 2GB VRAM, kompatybilna z DirectX 11 dla systemu Windows oraz M-series 8GB lub Metal GPUFamily1  dla systemu MAC. Powinna być dedykowana do profesjonalnych zastosowań graficznych o zwiększonej wydajności, nie zalecamy używania kart zintegrowanych z wyjątkiem Intel Iris Plus/Pro, AMD Radeon RX Vega, które są akceptowane przy bardzo małych projektach
 • Ekran: Full HD (1920 x 1080) lub większy, zalecamy dwa ekrany (jeden dla programu Vectorworks, a, drugi dla połączenia z prowadzącym przez aplikację ZOOM)
 • Dysk twardy: 10 GB lub więcej wolnego miejsca na instalację obu programów.

Wymagania sprzętowe dla aplikacji ZOOM:

 • spełniając wymagania Vectorworks, spełniamy jednocześnie wymagania dla aplikacji ZOOM, system operacyjny to minimum Windows 10 lub macOS X 10.9 lub nowszy

Wymagania dla przeglądarki internetowej:

 • Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ lub nowsza, Uwaga !!! nie wspieramy przeglądarki Internet Explorer z powodu ograniczonej funkcjonalności przy połączeniach grupowych oraz z powodu wycofywania jej z oferty.
 • macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ lub nowsza

Dodatkowo potrzebujemy:

 • łącza internetowego dla połączeń grupowy o rozdzielczości FullHD o przepustowości 3,8 MB/s / 3,0 MB/s (wysyłanie/odbieranie) lub więcej (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min 3G lub 4G/LTE))
 • nie zalecamy korzystania z urządzeń mobilnych (prowadzący powinien mieć dostęp do projektu, nad którym pracują kursanci i wgląd do postępu ich prac). Zalecamy zainstalowanie aplikacji ZOOM lub korzystanie z wersji przeglądarkowej bezpośrednio na komputerze.

Zakres tematyczny:

DZIEŃ 1

1. Omówienie agendy i wstępny test wiedzy

 • Omówienie programu spotkania.
 • Przeprowadzenie wstępnego testu wiedzy.

2. Import podkładu DWG i orientacja modelu

 • Omówienie zasad importu plików .dwg do programu Vectorworks.
 • Wykonanie importu jako korelacja oraz bezpośredni import geometrii.
 • Ustawienie orientacji przestrzeni roboczej w stosunku do importowanego podkładu.

3. Tworzenie Koncepcji Przy Pomocy Modelowania 2D

 • Projekt zagospodarowania i prosta analiza terenu.
 • Projekt budynku i wstępny układ pomieszczeń.
 • Szkic przekroju budynku.

4. Tworzenie Koncepcji Przy Pomocy Modelowania 3D

 • Wykorzystanie podstawowych brył i narzędzi do modelowania do stworzenia koncepcji budynku.
 • Powiązanie bryl z warstwami projektowymi.
 • Stworzenie uproszczonego modelu 3D budynku.

5. Style ścian

 • Omówienie i zbudowanie własnego stylu ściany.
 • Wstawienie ścian do przestrzeni roboczej.
 • Modyfikacje i łączenie ścian.

6. Style płyty

 • Omówienie i zbudowanie własnego stylu płyty.
 • Wstawienie płyt do przestrzeni roboczej.
 • Modyfikacje i edycja płyt.

7. Okna i drzwi

 • Omówienie narzędzia “okno lub drzwi wewnętrzne” i “ okno lub drzwi zewnętrzne”.
 • Wstawienie okien i drzwi różnych typów do modelu.
 • Edycja i modyfikacja wstawionych okien.

8. Schody wewnętrzne

 • Omówienie narzędzia “Schody (złożone)”.
 • Wstawienie schodów do modelu.
 • Edycja ustawień oraz atrybutów schodów.

9. Arkusze prezentacji

 • Stworzenie arkuszy prezentacji
 • Zdefiniowanie okien widoku i okien przekroju
 • Ustawienia adnotacji oraz kadrowania okien widoku

10. Ramka rysunkowa oraz publikacja wydruków

 • Wstawienie ramki rysunkowej.
 • Zdefiniowanie danych ramki rysunkowej.
 • Publikacja rysunków w formacie .pdf

11. Teksturowanie oraz widok 3D

 • Omówienie zasad nadawania tekstur różnym obiektom.
 • Stworzenie autorskiej tekstury.
 • Stworzenie okna widoku 3D przy pomocy kamery renderworks.
 • Edycja okna widoku 3D.

12. Proste wyposażenie

 • Dodanie wyposażenia na podstawie przygotowanej bazy symboli.
 • Stworzenie prostych symboli 2D, 3D, 2D/3D oraz omówienie strategii ich wykorzystania

DZIEŃ 2

Przekształcenie modelu koncepcyjnego w projekt budowlany, złożona dokumentacja projektowa.

13. Kondygnacje, rzędne wysokościowe oraz strategia budowy modelu

 • Omówienie kondygnacji oraz rzędnych wysokościowych.
 • Stworzenie domyślnych rzędnych wysokościowych.
 • Stworzenie kondygnacji z wykorzystaniem rzędnych wysokościowych.
 • Dodanie osi konstrukcyjnych.

14. Zaawansowany style ścian

 • Omówienie strategii budowania zaawansowanych ścian.
 • Przekształcenie ściany koncepcyjnej w wielokomponentowe obiekty BIM.
 • Powiązanie obiektów z kondygnacjami.
 • Zmiana istniejących ścian w modelu na zaawansowane. Przyporządkowanie ścian do odpowiednich warstw projektowych.
 • Omówienie nietypowych połączeń ścian.
 • Omówienie łączenia komponentów ścian.

15. Zaawansowane style płyty

 • Omówienie strategii budowania zaawansowanych płyt.
 • Przekształcenie płyt koncepcyjnych w wielokomponentowe, zaawansowane obiekty BIM.
 • Przypisanie płyt do odpowiednich kondygnacji i warstw projektowych.
 • Omówienie edycji płyt.
 • Wykorzystanie narzędzia płyta jako stropodach.

16. Styl dachu i elementy więźby dachowej

 • Budowa prostej więźby dachowej przy użyciu narzędzia element konstrukcyjny.
 • Związanie więźby dachowej z kondygnacjami i warstwami projektowymi.
 • Stworzenie stylu dachu jako obiektu BIM.
 • Dodanie dachu i związanie go ze ścianami oraz warstwami projektowymi.

17. Arkusze prezentacji i praca w trybie adnotacji

 • Stworzenie arkuszy prezentacji i okien widoku.
 • Stworzenie okien przekroju. Omówienie zaawansowanych ustawień okna przekroju.
 • Dodanie elementów w adnotacji - opisy, komentarze i elementy korygujące.
 • Style wymiarowania - stworzenie własnego stylu i dodanie go w adnotacji.
 • Omówienie różnic w dodawaniu elementów opisowych z poziomu przestrzeni roboczej, a adnotacji.

18. Budowa ramki i tabelki rysunkowej

 • Omówienie zasad tworzenia ramki rysunkowej
 • Budowa tabelki rysunkowej i omówienie powiązań z danymi projektu.
 • Wstawienie ramek do arkuszy prezentacji

19. Strefy i proste zestawienie

 • Omówienie narzędzia strefy.
 • Dodanie stref do pomieszczeń budynku.
 • Modyfikacje istniejących stref. Zmiana obrysu strefy.
 • Dodanie kubatury stref.
 • Stworzenie prostego arkusza kalkulacyjnego z raportem stref.

DZIEŃ 3

Zaawansowane zasoby i elementy opisujące model 3D. Koordynacja modelu BIM.

20. Budowanie zasobów

 • Omówienie i stworzenie własnego Kreskowania
 • Omówienie i stworzenie własnego Motywu
 • Omówienie i stworzenie własnego Materiału
 • Omówienie i stworzenie własnej Tekstury z rozłożeniem kreskowania
 • Omówienie i stworzenie własnego stylu linii (prostej i złożonej)

21. Etykiety danych

 • Ogólne omówienie zasad tworzenia etykiet danych
 • Stworzenie etykiet danych dla najważniejszych narzędzi (ściany, płyty, okna, strefy)
 • Omówienie zasad wystawiania i edytowania Etykiet danych

22. Raporty i arkusze kalkulacyjne

 • Ogólne omówienie zasad tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i raportów
 • Przygotowanie prostych raportów dla obiektów różnych typów (strefy, ściany, symbole).
 • Stworzenie zaawansowanych raportów wykorzystujących kryteria i ich kombinacje
 • Obróbka graficzna arkuszy kalkulacyjnych.
 • Eksport arkuszy do programu Excel.

23. Zaawansowany symbol 2D/3D

 • Przekształcenie prostego symbolu 2D/3D w obiekt zaawansowany wykorzystujący różne poziomy widoczności.
 • Zasady działania symboli wewnątrz symboli (np. modelu dwg).
 • Wstawianie symboli w ścianę.

24. Wizualizacja danych

 • Omówienie zasada tworzenia wizualizacji danych.
 • Przygotowanie własnych wizualizacji danych na podstawie różnych typów kryteriów.
 • Dodanie wizualizacji danych do Okien widoku i przekroju oraz praca przy pomocy wizualizacji danych w przestrzeni roboczej.

25. Odczytywanie i nadawanie informacji BIM

 • Sposoby przedstawiania informacji BIM w programie Vectorworks
 • Sprawdzanie informacji BIM w przypadku typowych narzędzi (Ściany, Płyty, Okna)
 • Edycja danych BIM.
 • Samodzielne tworzenie informacji BIM do autorskich obiektów.
 • Eksport modelu BIM jako model .ifc i jego analiza w zewnętrznym oprogramowaniu (BIMvision).

26. Przeprowadzenie końcowego testu wiedzy

Dodatkowe korzyści:

 • Link do nagrania dostępny przez 60 dni, bez możliwości pobrania
 • Certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej po zaliczeniu końcowego testu wiedzy)
 • Dostęp do grupy dla uczestników kursu na FB
 • Wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów

Terminy warsztatów:

14, 16 i 19 czerwca 2023 godz. 9:30 - 16:30

Zapisz się --> 

Cena: 1 999 zł netto (2 458,77 zł brutto)

Oferta specjalna dla studentów: Kurs w cenie 399 zł brutto.

Sprawdź szczegóły szkolenia.
Zapoznaj się z regulaminem szkoleń.