Zwyciężczyni nagrody Vectorworks Design Award 2021 w kategorii Architektura

Studentka Politechniki Wrocławskiej, Justyna Dmytryk stworzyła projekt samowystarczalnych chat w Kambodży o nazwie „Hideout”. Jest on odpowiedzią na współczesne wyzwania, przed którymi stoi architektura – jak budować, aby dostosować się do istniejącego krajobrazu z poszanowaniem tradycji lokalnych oraz jak najlepiej wykorzystać potencjał danego miejsca.

Samowystarczalne budynki i zrównoważona architektura

Cały czas wzrasta świadomość ludzi na temat naszego wpływu na środowisko naturalne, coraz częściej pojawia się też chęć znajdowania rozwiązań, które są zrównoważone. Ten trend jest również widoczny w turystyce, gdzie w odpowiedzi na problemy wynikające z rosnącej liczby turystów powstała nowa dziedzina ekoturystyki. Opiera się ona na odpowiedzialnym podróżowaniu do obszarów naturalnych, tak aby chronić środowisko, podtrzymywać dobrobyt lokalnej ludności, a także znaleźć w tym miejsce na edukację. Przekłada się to również na architekturę i wymagania dotyczące nowych budynków, które powinny być samowystarczalne i mieć niskie zużycie energii.

„Hideout” w pełni wpisuje się w trend tworzenia samowystarczalnych budynków, a jednocześnie łączy nowoczesność z lokalną tradycją i architekturą. W projekcie chciałam podkreślić piękno i dzikość samego miejsca, jakim jest prowincja Kep w Kambodży. — JUSTYNA DMYTRYK

Główną ideą chaty było zaprojektowanie miejsca, które łączy ludzi z naturą i pozwala cieszyć się widokiem. Ze względu na małą powierzchnię chatki funkcje zostały rozdzielone, opakowane w osobne moduły oraz połączone mostkami. Projekt daje wiele możliwości przekształcania, obracania i dodawania nowych pomieszczeń. Główna konstrukcja modułów składa się z bambusowych słupów i belek, które są dostępne lokalnie i ograniczają energię wbudowaną chatek. Jednostki są wyposażone w dodatkowe elementy na elewacjach, np. instalację perowskitów na ścianie południowej czy konstrukcję do zbierania wody deszczowej.

Cały projekt nadaje nowy wymiar architekturze Kambodży, a jednocześnie nawiązuje do jej źródeł.

Zwyciężczyni Vectorworks Design Award 2021 w kategorii Architektura – JUSTYNA DMYTRYK

Wygrane pieniądze Justyna chce przeznaczyć na zakup książek architektonicznych i uczestnictwo w innych konkursach. Jej zdaniem bardzo ważnym elementem pozwalającym na zdobywanie wyróżnień i nagród jest odpowiednia prezentacja projektu. Chociaż wielu uczestników przedstawia silne idee i pomysły, sukces osiągają ci z nich, którzy prezentują swoje koncepcje w estetyczny i prosty sposób. Justyna zdecydowała się na pracę w środowisku Vectorworks ze względu na możliwość wykonania bardzo ładnych i dokładnych rysunków graficznych. Podkreśla również, jak prosta w programie jest praca z teksturami, warstwami oraz grupami i symbolami.

Cały zespół Vectorworks życzy Justynie samych sukcesów i powodzenia!