Zwycięzca nagrody Vectorworks Design Award 2021 w kategorii Architektura krajobrazu

Student Politechniki Krakowskiej, Łukasz Byś stworzył koncepcję zagospodarowania krajobrazu Parku Podwawelskiego w Krakowie. Jego projekt zdobył prestiżową nagrodę od Vectorworks, która z pewnością pomoże mu w jego dążeniach do założenia własnego biura architektonicznego specjalizującego się w architekturze krajobrazu.

Koncept zagospodarowania obszaru wzdłuż osiedla Podwawelskiego

Projekt Parku Podwawelskiego to opracowanie, które jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy skupiającej się na terenach wymagających rewaloryzacji przy osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Celem projektu było uporządkowanie terenu, nadanie mu nowych funkcji, nie zapominając o najważniejszych potrzebach mieszkańców, a równocześnie stworzenie przestrzeni unikalnej i charakterystycznej dla tego miejsca.

“Inspiracją dla mojego projektu była rzeka Wisła, jej kolor, kształt oraz rośliny, które rosną w jej pobliżu. Wykorzystałem elementy charakterystyczne dla terenów rzecznych oraz postawiłem na ekologiczne materiały przy budowie elementów małej architektu” — ŁUKASZ BYŚ

Opracowanie projektu poprzedziły badania społeczne przeprowadzone na terenie osiedla oraz całego Krakowa. Ich wyniki posłużyły do stworzenia analiz przedprojektowych, które były podstawą opracowania koncepcji parku. Konieczne było zaprojektowanie nowej, odpowiedniej dla wszystkich osób, komunikacji pieszej i połączenie jej z główną ideą projektową. Jako wzór posłużył graficzny zarys widoczny w logo projektu, odzwierciedlający rozszczepiające się krople wody, które symbolizują dwie rzeki – to posłużyło za bazę, w wyniku której zostały opracowane elementy znajdujące się w projekcie. Organiczne i swobodne kształty były punktem wyjścia do wytyczenia linii rabat oraz chodników. Dodatkowo posłużyły do stworzenia pawilonu czytelniczego, którego zadaniem jest skupianie społeczności osiedla w jednym rekreacyjnym miejscu.

W projekcie została również opracowana kolekcja mebli miejskich dopasowanych do tej przestrzeni, łącząca prostotę, ciekawe wykorzystanie materiałów oraz elementów charakterystycznych dla Parku Podwawelskiego.

Zwycięzca Vectorworks Design Award 2021 w kategorii Architektura krajobrazu – ŁUKASZ BYŚ

Wygrane pieniądze Łukasz chce przeznaczyć na szkolenia, kursy oraz albumy o architekturze krajobrazu. W przyszłości planuje również zwiedzić najsłynniejsze ogrody w Europie, aby czerpać z nich inspirację. Docelowo te wszystkie działania mają pomóc mu rozwinąć się jako architekt krajobrazu oraz pozwolić na założenie własnej działalności. Wszystkim przyszłym uczestnikom konkursy pragnie przekazać, że warto projektować miejsca tak, aby przede wszystkim spełniały oczekiwania osób korzystających z przestrzeni. Zachęca również, aby stosować materiały ekologiczne i pamiętać o odpowiednim doborze drzew, roślin oraz umieszczaniu zwierząt w projekcie.

Cały zespół Vectorworks życzy Łukaszowi samych sukcesów i powodzenia!

-20% na licencje Vectorworks. Dowiedz się więcej →