Wspieramy ogólnopolską kampanię: Co z tą wodą?

Wystartowała ogólnopolska kampania społeczna „Co z tą wodą?” organizowana przez Koalicję Klimatyczną. Jej głównym celem jest edukacja Polaków oraz uświadomienie rządzącym, jak istotnym problemem jest wpływ zmian klimatu i szkodliwa działalność człowieka na zasoby wody w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, którego Vectorworks jest członkiem wraz z 30 innymi organizacjami pozarządowymi wsparło kampanię.

Ludzie, przyroda i gospodarka – wszyscy i wszystko potrzebuje wody. Im więcej jej pobieramy, tym większy wpływ wywieramy na środowisko naturalne. W niektórych regionach i w poszczególnych miesiącach wody zaczyna brakować.Kryzys klimatyczny będzie dalej pogłębiać ten deficyt. W związku z tym musimy nauczyć się zatrzymywać i bardziej efektywnie wykorzystywać wodę. Organy publiczne w całej Unii Europejskiej w związku z niepokojącymi prognozami coraz częściej podejmują działania przystosowawcze do nowych warunków klimatycznych. Ograniczenie marnowania wody stanowi kluczowy element ich strategii adaptacyjnych.

Prognozy nie są optymistyczne – grozi nam rekordowa susza. Jest ona skutkiem destrukcyjnej działalności człowieka oraz postępującego kryzysu klimatycznego. Od kilku lat mamy bezśnieżne zimy, długie okresy bez deszczu, a także coraz częstsze i dłuższe fale upałów, zagrażające naszemu zdrowiu i życiu.

Pierwszym krokiem musi być odejście od spalania paliw kopalnych. Równie istotne jest odbudowanie zniszczonego potencjału naturalnej retencji.

retencja wody projektowanie

Pomysłodawcą kampanii „Co z tą wodą?” jest Koalicja Klimatyczna. To porozumienie organizacji pozarządowych nastawione na wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanej przez człowieka zmianie klimatu, dla dobra ludzi i środowiska.

Twórcy kampanii chcą zwrócić uwagę rządzących na konieczność natychmiastowego zaprzestania działań pogłębiających suszę oraz realizację tych, które pomogą zatrzymać wodę w naszym kraju. W związku z tym powstał Apel o wodę, pod którym możesz również podpisać się i ty coztawoda.pl/apel

Zachęcamy do udziału!

Więcej informacji o Kampanii: coztawoda.pl

Podpisz się →