Wielkie uwolnienie danych przestrzennych w Polsce

Wielkie uwolnienie danych przestrzennych w Polsce!

Od 24 czerwca 2020 dzięki ustawie „Tarcza antykryzysowa 4.0" wdrożono pierwszy etap uwolnienia danych. Ortofotomapy oraz dane dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej są powszechnie dostępne bez żadnych opłat, co jest pierwszym etapem uwalniania danych geodezyjnych i kartograficznych. Kolejny etap rozpocznie się 31 lipca 2020 r. i będzie wynikał już ze znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Obecnie aby pobrać uwolnione dane należy uruchomić serwis www.geoportal.gov.pl i wejść w nim do grupy warstw „Dane do pobrania” a następnie odnaleźć interesujące dane i przez kliknięcie w rejonie zainteresowania dokonać pobrania odpowiedniego pliku. Poniżej przedstawiono ilustracje pobierania przykładowych danych dotyczących ortofotomapy i paczki powiatowej podstawowej osnowy geodezyjnej.