Vectorworks 2023 service pack 4 jest już dostępny

Firma Vectorworks, Inc. wydała Service Pack 4, a w nim wiele intuicyjnych funkcji o ogromnych możliwościach. Wszystko to po to, aby umożliwić użytkownikom jeszcze efektywniejszą pracę. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Nowości w modyfikacji kształtów

Nowe tryby w narzędziu „Przekształć obiekt” znacznie rozszerzyły możliwości modelowania wieloboków 3D, krzywych NURBS i powierzchni NURBS, a także wszelkich opartych na nich obiektów, zapewniając intuicyjną edycję w rzucie 2D/głównym oraz widokach 3D. Nowe możliwości dają ogromną swobodę projektowania, aby jeszcze bardziej ułatwić tworzenie złożonych form.

NVIDIA Omniverse Connector

Efektem współpracy z NVIDIA jest dodanie do wersji Vectorworks 2023 Service Pack 4 bezpośredniego połączenia z NVIDIA Omniverse, otwartą platformą do tworzenia i obsługi aplikacji Metaverse. Dzięki zintegrowaniu z Omniverse Connector program Vectorworks łączy modele 3D z platformą Omniverse, opartą na formacie „Universal Scene Description” (USD). Wcześniej, aby zaimportować do niej dane, trzeba było polegać na niekompatybilnych formatach plików. Integracja z tą nową platformą umożliwia teraz import i eksport bezpośrednio przy użyciu formatu USD. Oznacza to ogromną oszczędność czasu.

Format pliku USD, który obsługuje geometrię 3D, teksturę, oświetlenie i metadane, staje się nowym standardem w zakresie projektowania i wymiany danych. Korzystają z niego firmy Apple i NVIDIA, a od dziś obsługuje go także program Vectorworks. 

Nowe narzędzie Omniverse Connector działa niczym katalizator, dzięki któremu możesz współpracować z innymi nad tym samym projektem, jednocześnie korzystając ze swoich ulubionych narzędzi projektowych.

Optymalizacja okien widoku

Zmiany wprowadzone w oknach widoku arkusza prezentacji zwiększają dynamikę interfejsu użytkownika oraz zapewniają lepszą wydajność podczas nawigacji i edycji. Od teraz Vectorworks automatycznie utworzy podgląd zawartości okien widoku w niskiej rozdzielczości. W przypadku okien przekroju dodano też opcję snapowania. Wszystko to pomoże Ci zmniejszyć zużycie pamięci oraz rozmiar pliku, a co za tym idzie – uefektywnić prace projektowe.

Nowy tryb Drapowanie w nawierzchniach twardych

Narzędzie „Nawierzchnia twarda” w niemal każdej konfiguracji modyfikatora terenu posiada teraz opcję „Wydrąż w modelu terenu”, co umożliwia precyzyjne kalkulacje mas ziemnych wykopu oraz nasypu. Poza tym dodano nowy typ konfiguracji „Drapowanie”, dzięki któremu nawierzchnia idealnie pokryje powierzchnię modelu terenu i dokładnie odwzoruje jego kształt.

Eksport animacji nasłonecznienia teraz także w chmurze

Korzystaj z możliwości platformy Vectorworks Cloud Services i oszczędzaj czas na przetwarzaniu animacji nasłonecznienia. W przeszłości eksport animacji nasłonecznienia blokował wykonywanie innych zadań w programie Vectorworks. Nowa opcja eksportu wysyła eksport animacji do chmury Vectorworks, dzięki czemu ciężkie procesy odbywają się w tle, podczas gdy Ty możesz w pełni skupić się na swoim projekcie.

Dowolny układ prezentacji w chmurze

Prezentacje w chmurze zapewniają większą swobodę jej kreowania, dzięki czemu przedstawisz dokładnie to, czego potrzebujesz. W najnowszej wersji jej układ można dowolnie dostosowywać. Teraz umieścisz obrazy, tekst i multimedia w dowolnym miejscu na slajdzie. Poza tym możesz wybierać spośród wielu czcionek systemowych. Wszystko to po to, aby tworzyć jeszcze bardziej przekonujące prezentacje.

Sprawniejsze zarządzanie trasami kablowymi

ConnectCAD umożliwia teraz przetwarzanie różnych sygnałów dzięki ulepszeniom w narzędziach do edycji sieci kablowych. Nowe funkcje są kontynuacją wcześniejszych udoskonaleń w zakresie projektowania tras kablowych. Pozwalają w sposób interaktywny zaznaczać różne trasy kablowe dla różnych sygnałów głównych oraz zapasowych. Ta aktualizacja wprowadza nowe opcje w oknie „Edytuj sieć kablową”, oferując wizualne wskazówki, za pomocą których podświetlisz na rysunku wszystkie dostępne trasy kablowe. Ponadto dodano przydatne parametry, takie jak średnica, całkowita długość itp.

Vectorworks to nadal idealny pakiet projektowy. W obrębie jednego oprogramowania opracujesz koncepcję, wymodelujesz obiekt, przygotujesz dokumentację techniczną, wykonasz obliczenia, a także stworzysz prezentacje w 2D i 3D. Stawiając na wszechstronność, nie musisz ponosić wysokich kosztów związanych z zakupem dodatkowego oprogramowania.

Jak zainstalować Service Pack 4

Dodatek serwisowy Service Pack 4 jest dostępny dla wszystkich wersji Vectorworks 2023. Aktualizacja odbywa się za pomocą aplikacji Vectorworks Updater. Wybierz polecenie „Sprawdź aktualizacje” w menu „Vectorworks” (Mac) lub „Pomoc” (Windows).

Dowiedz się więcej

W tym artykule przedstawiamy w skrócie największe zmiany wprowadzone w dodatku Service Pack 4. Pełna wersja „Release Notes”, zawierająca więcej informacji na temat usprawnień w zakresie jakości i wydajności, dostępna jest tutaj.

Nie korzystasz jeszcze z Vectorworks 2023? Odkryj tutaj wszystkie nowości oferowane w najnowszej wersji lub pobierz plik instalacyjny do Vectorworks 2023.