Vectorworks 2022: Design without limits

Już jest! Nowy i udoskonalony Vectorworks 2022. Angielska wersja językowa jest już dostępna na całym świecie. Wersje lokalne pojawią się 26 października 2021 roku.

vw2022_signatureimage_designsuite
©Vectorworks, Inc.

Wersje Vectorworks 2022 Architect, Landmark, Spotlight, Design Suite, Fundamentals, Braceworks, Vision i ConnectCAD koncentrują się na poprawie jakości produktu, najwyższej wydajności i jeszcze lepszych doświadczeniach użytkownika.

Vectorworks prezentuje również nową nazwę swojego kompleksowego rozwiązania dla projektantów pracujących w różnych branżach. Vectorworks Design Suite, dawniej Vectorworks Designer, oferuje wszystkie aktualne funkcje Vectorworks Fundamentals, Architect, Landmark i Spotlight, zapewniając dostęp do wszystkich rozwiązań technologicznych w ramach jednego interfejsu.

„Vectorworks 2022 charakteryzuje się wyjątkową elastycznością i zapewnia długoterminową interoperacyjność, których to oczekuje się od naszych zorientowanych na projektowanie produktów” – mówi dr Biplab Sarkar, dyrektor generalny Vectorworks. – „Wszystkie nowości i ulepszenia, które wprowadzamy, pokazują, jak bardzo inwestujemy w rozwój, aby zapewnić maksymalną swobodę wszystkim projektantom i twórcom z branży architektonicznej, krajobrazowej, wnętrzarskiej i rozrywkowej”.

Vectorworks 2022 zawiera ulepszenia skoncentrowane na technologii NextGen, przepływach pracy 3D i BIM, komponentach modelu terenu i GIS oraz przepływach pracy w technice scenicznej.

Odkryj Vectorworks 2022 na 2022.vectorworks.pl.