Polska wersja językowa Vectorworks 2022: Design without limits

Polska wersja językowa Vectorworks 2022 jest już dostępna. Jakie nowe funkcje i usprawnienia czekają na jej użytkownika?

vw2022_signatureimage_designsuite
©Vectorworks, Inc.

We wszystkich wersjach Vectorworks 2022: Architect, Landmark, Fundamentals, Braceworks, Vision i ConnectCAD największy nacisk położono na maksymalizację wydajności i optymalną wygodę użytkownika.

W tym roku  Vectorworks wprowadził  nową nazwę oferowanego przez siebie kompleksowego rozwiązania dla projektantów pracujących w różnych branżach. Vectorworks Design Suite, znany dawniej jako Vectorworks Designer, to wersja programu zawierająca wszystkie aktualne funkcje Vectorworks Fundamentals, Architecture, Landmark oraz Events & Entertainment w obrębie jednego interfejsu.

„Vectorworks 2022 to przede wszystkim bardzo elastyczne i interoperacyjne rozwiązanie zorientowane na potrzeby projektantów” – powiedział dyrektor generalny Vectorworks, dr Biplab Sarkar. „Wprowadzane przez nas ulepszenia i aktualizacje pokazują, jak nieustannie inwestujemy w rozwój, aby zapewnić maksymalną swobodę projektantom i twórcom w całej branży architektury krajobrazu, projektowania wnętrz i eventów scenicznych”.

Ulepszenia w Vectorworks 2022 to wprowadzenie technologii NextGen, usprawnienie przepływów pracy w 3D i BIM. Dotyczą one również optymalizacji działania narzędzi dla architektów krajobrazu, współpracy z bazami danych GIS oraz projektowania i symulacji wydarzeń scenicznych.

Technologia NextGen

Znaczne ulepszenia technologiczne i w zakresie obsługi interfejsu sprawiają, że produkty oferowane w wersji Vectorworks 2022 są szybsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. Jednocześnie zapewniają stabilność i dokładność niezbędną do uzyskania maksymalnej wydajności prac. Vectorworks to pierwsza istotna aplikacja BIM działająca bezpośrednio na procesorach Apple Silicon, dzięki czemu notuje szybkość działania zwiększoną od 2 do 4 razy.

Dodatkowe ulepszenia w tym obszarze obejmują pełne wykorzystanie API (interfejsu programistycznego aplikacji), odpowiednio Metal na Macu i DirectX na Windows przez moduł graficzny Vectorworks (VGM). Pojawia się też nowy tryb renderowania Redshift Maxona oraz nowe bezpośrednie łącze do Twinmotion, które automatycznie odwzorowuje zmiany w Vectorworks we współdzielonym pliku.

Przepływy pracy 3D i BIM

Vectorworks oferuje zorientowane na projekt narzędzia do przepływów pracy BIM, odpowiednie dla wszystkich projektantów.

  • Ulepszone opcje dopasowania i parametryzacji schodów znacznie ułatwiają projektowanie tych złożonych obiektów.
  • Aktualizacje interfejsu użytkownika pozwalają efektywniej organizować przestrzeń roboczą. Rezultat: uzyskuje się lepsze parametry wizualne, nowy tryb wyszukiwania i ulepszony pasek formuł z nowym zestawem funkcji do łatwego generowania specjalistycznych raportów, harmonogramów i zestawień  materiałów.

Interoperacyjność

Vectorworks stale rozszerza możliwości wymiany najpowszechniej używanych formatów plików. Wspierając produkty partnerskie  oraz zapewniając bezkolizyjną współpracę zespołów projektowych, w tym również w ramach technologii BIM. Wersja 2022 zawiera ulepszenia importu plików DWG do obsługi georeferencji Civil 3D, DWG i GIS. Ponadto usprawniono również opcje importu/eksportu IFC.

Krajobraz i GIS

Vectorworks Landmark 2022, to platforma BIM dla architektów krajobrazu. Poszerzono możliwości swobodnego  modelowania, aby możliwie precyzyjnie odzwierciedlać rzeczywiste uwarunkowania projektowe. Model terenu wyposażono w funkcję łatwego definiowanie warstw gruntu. Wprowadzono dalsze usprawnienia działania narzędzi dla roślin i obiektów krajobrazowych. Poszerzono integrację z usługami GIS w Esri, dzięki czemu znacznie ułatwiono proces tworzenia modeli krajobrazu w BIM. Powstałe w ten sposób cyfrowe modele terenu umożliwiają pełną symulację warunków środowiskowych i tworzenie obszarów zrównoważonych.

Branża eventowa i rozrywkowa

Ulepszenia w wersji Spotlight 2022 znacznie ułatwiają wydajną i intuicyjną pracę nad projektem. Wprowadzono usprawnienia narzędzi do projektowania i symulacji wydarzeń scenicznych i ulepszenia wygody ich obsługi, między innymi w  narzędziu kamery. Najnowsza wersja zapewnia również synchronizację symulacji etapów pracy z dokumentacją, oraz łatwiejsze  umieszczanie i bezpośrednią edycję obiektów w widokach schematycznych.

Odkryj Vectorworks 2022 na vectorworks.net/2022 i bądź na bieżąco z nową wersją w języku polskim poprzez vectorworks.pl oraz nasze profile na Facebook i LinkedIn.

Zacznij pracę w nowej wersji:

  • Nie miałeś jeszcze okazji wypróbować Vectorworks? Poproś o bezpłatną wersję demo.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem z aktywną usługą Vectorworks Service Select, możesz łatwo pobrać nową wersję z nowego portalu klienta.
  • Dla studentów Vectorworks 2022 będzie dostępny na portalu studenckim od 16 listopada 2021 r.

Odkryj Vectorworks 2022 na vectorworks.net/2022 i bądź na bieżąco z nową wersją w języku polskim poprzez vectorworks.pl oraz nasze profile na Facebook i LinkedIn.