Nowy system Apple macOS 12.0 Monterey i kompatybilność z Vectorworks

Kompatybilność z Apple macOS 12 Monterey

Od wersji Vectorworks 2022 SP2 i Vectorworks 2021 SP5 zapewniamy pełne wsparcie systemu operacyjnego macOS 12 Monterey.

Upewnij się, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację Vectorworks.

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat wpływu aktualizacji do wersji Monterey na program Vectorworks, zachęcamy do śledzenia forum technicznego Vectorworks, Inc.