Nowe funkcje i udoskonalenia w aktualizacji Update 3 dla wersji Vectorworks 2024

Jeśli chodzi o oprogramowanie i sam proces projektowania, zawsze istnieje przestrzeń na wprowadzenie kolejnych ulepszeń. Teraz dzięki aktualizacji Update 3 wersji Vectorworks 2024 możemy pracować jeszcze sprawniej!

Dla projektantów i architektów krajobrazu

Aktualizacja Update 3 umożliwia dodawanie w wersji branżowej Vectorworks Landmark jeszcze więcej szczegółów, danych i obrazów do projektów, dokumentów i prezentacji.

Nowa wtyczka PlantMaster oferuje użytkownikom z aktywną subskrypcją PlantMaster korzystanie z ogromnej biblioteki. Dzięki temu utworzą oni szczegółowe raporty dotyczące nasadzeń i oszałamiające prezentacje. Produkt ten można łatwo zainstalować poprzez polecenie „Instaluj produkty partnerskie” w menu Pomoc.

Ponadto zoptymalizowany eksport DWG dla obiektów typu „Powierzchnia roślinna” usprawnia wymianę plików DWG przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i precyzji.

Dla architektów

Aby zaspokoić „branżowe” życzenia architektów, aktualizacja Update 3 zawiera m.in. poprawioną funkcjonalność narzędzia Dymek tekstowy. Od teraz można już korzystać z funkcji „Obróć Rzut 2D/główny”. Pozwala to na intuicyjne i dokładne dodawanie adnotacji do rzutów, niezależnie od ich orientacji.

Dla projektantów oświetlenia i wydarzeń scenicznych

Update 3 wprowadza znaczące ulepszenia do importu i eksportu w standardzie MVR (My Virtual Rig). Obejmują one przede wszystkim:

  • Udostępnianie projektu: łatwe udostępnianie plików z zachowaniem detali;
  • Gobo: import i eksport wysokiej jakości kolorów;
  • Sektor widowni: narzędzie do tworzenia układu siedzeń w różnych konfiguracjach;
  • Inne dane: informacje o przysłonach, nazwach kolorów i pozycji.

Poza tym udoskonaliliśmy również import plików GDTF (General Device Type Format), ułatwiając w ten sposób dostęp do urządzeń i ich danych.

Dzięki aktualizacji Update 3 specjaliści od systemów podwieszeń (tzw. riggingu), a korzystający z modułu Braceworks mogą cieszyć się z ulepszeń w generowaniu raportów. Raporty Braceworks są teraz bardziej spójne i czytelne, a także mają lepszą jakość graficzną.

Ponadto poprawiliśmy wydajność podczas projektowania kratownic. Wstawianie kratownic do plików z wieloma urządzeniami oświetleniowymi i inną złożoną geometrią przebiega sprawniej i zapewnia znacznie płynniejsze modelowanie.

Dla wszystkich projektantów

Vectorworks 2024 Update 3 zawiera udoskonalenia istotne dla wszystkich projektantów, niezależnie od branży:

  • Poprawki dotyczące danych o wymiarowaniu w rekordach, dołączonych do Ramek rysunkowych. Pozwala to na bardziej efektywne tworzenie raportów z danymi o projekcie w tabelkach rysunkowych.
  • Łatwiejsza współpraca z użytkownikami Revit: Dodaliśmy obsługę importu i eksportu plików Revit 2024, co usprawnia proces wymiany plików ze współpracownikami, używającymi najnowszej wersji Revit.

Jak zainstalować aktualizację Update3?

Aktualizacja Update 3 jest dostępna dla wersji Vectorworks 2024 za pośrednictwem funkcji aktualizatora, tzw. Updater. Ewentualnie wybierz polecenie „Sprawdź aktualizacje” w menu Vectorworks (Mac) lub w menu Pomoc (Windows).

Dzięki tej aktualizacji nasi użytkownicy mogą wypracować bardziej wydajną metodę pracy, co pozwoli im poświęcić więcej czasu na sam proces projektowania. Jeszcze nie pracujesz z uaktualnioną wersją Vectorworks 2024? Kliknij tu, by zapoznać się z nowościami Vectorworks 2024.