McGregor Coxall: een veilige haven voor trekvogels

“Er is wel altijd ergens een vogel die zingt” is een spreekwoord waar geen enkele bezoeker van de Bird Airport van McGregor Coxall aan zal twijfelen. Het architectuurbureau wil met dit project in Tianjin (China) het aantal bedreigde vogelsoorten terugdringen door een veilige haven te voorzien waar trekvogels krachten kunnen opdoen tijdens hun lange tocht over Azië. Sinds de voltooiing van het project in 2018 is het natuurgebied open voor het grote publiek.

Gerenderde weergave van een uitkijkplatform door McGregor Coxall.

Elk jaar migreren meer dan vijftig miljoen vogels van Antarctica naar het Hoge Noorden langs de Oost-Aziatische en Austraal-Aziatische trekweg. Tegen de tijd dat ze de haven van Tiajin bereiken, hebben ze al een zware tocht van meer dan negenduizend kilometer afgelegd, vaak zonder te stoppen. Bird Airport biedt een veilige rustplaats voor deze vogels en is in dat opzicht cruciaal voor hun overlevingskansen.

Adrian McGregor, oprichter en CEO van McGregor Coxall, is enthousiast over het project: “De trekroutes van vogels zijn een wonderlijk natuurfenomeen op onze aarde. Bird Airport is daarom niet alleen ontworpen als groene long voor de stad Tianjin, maar ook als een wereldwijd belangrijke locatie voor het behoud van bedreigde trekvogelsoorten.”

Het gebied kan meer dan vijftig vogelpopulaties herbergen en is dankzij een groene buffer van om en bij de 10 kilometer afgeschermd van stedelijke ontwikkelingen in de regio. Te midden van de bossen is een moeraslandpark en vogelreservaat aangelegd met waterrijke biotopen zoals een meer, rietzone en waddengebied. Ook wat de infrastructuur betreft, is er volop ingezet op milieuefficiëntie en innovatie. Hiervan getuigen de vele moerassen, graslanden en het stedelijk bos. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van hernieuwbare energie om het gerecycleerde afvalwater en opgevangen regenwater doorheen het park te transporteren.

Ontwerp voor de Bird Airport in Tianjin, China vanuit vogelperspectief.

Bezoekers kunnen hun ogen uitkijken langs de verschillende fiets- en wandelroutes die door het bos, de moerassen en rond het meer leiden. In totaal telt het vogelreservaat zo’n zeven kilometer aan recreatieve paden waar het fijn vertoeven is. Maar de vele bezoekers kunnen ook terecht in het high-tech eductatief centrum, dat tevens gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden. In het centrum zijn veertien vogelkijkwanden geïnstalleerd waar het mogelijk is de vogels via camera’s van dichtbij te observeren zonder de dieren te storen. Er is zelfs gedacht aan een wandelpromenade met uitkijkplatforms van waarop je als bezoeker de vogels tot hoog in de lucht ziet opstijgen.

Ontwerp voor het high-tech centrum voor educatie en onderzoek, toegankelijk voor het publiek.

Voor de voltooiing van het project vertrouwden de architecten van McGregor Coxall op de terrein- en 3D-modelleergereedschappen uit de Vectorworks Landschap software, die landschapsontwerp en BIM samengiet tot een gestroomlijnde workflow. “De software die we gebruiken moet in staat zijn de ecologische impact van onze projecten te modelleren,” benadrukt McGregor. “Met zijn BIM-mogelijkheden, slimme symbolen en gekoppelde rekenbladen heeft de Landschapsmodule van vectorworks alles in huis om dit tot een goed einde te brengen.”

Met Bird Airport hebben McGregor en zijn bureau niet alleen een innovatief toevluchtsoord gecreëerd voor bedreigde vogelsoorten, ze hebben het reservaat ook weten neer te zetten als een populaire trekpleister die bezoekers dichter bij de natuur brengt.