Frédérique en Yleni wonnen de Vectorworks Ontwerpprijs 2015 voor Exterieur

Frédérique Windels en Yleni Bossu leverden niet alleen het eerste winnende Benelux-ontwerp in de categorie Exterieur, ze tekenden meteen ook voor het allereerste winnende groepswerk.  Dat het ontwerp belangrijker is dan de letters, bleek uit hun overwinning: ze volgen immers allebei een master interieurarchitectuur aan de KU Leuven - géén tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouw dus. Toch was de jury enthousiast over hun totaalconcept. "Fris en gevat", zo stelde een van onze juryleden het kort maar krachtig.

Café Terminaal

Café Terminaal is een pop-upcafé dat ook daadwerkelijk en eigenhandig gebouwd werd door Frédérique en Yleni. "Het project tracht twee prangende problemen op te lossen: het tegengaan van de verloedering van ongebruikte lapjes grond in de stad en van de segregatie van verschillende bevolkingsgroepen in probleemwijken", kadert Frédérique. "Ons ontwerp is gecreëerd voor zo'n 'vergeten' locatie: Weidestraat 58 in Sint-Joost-Ten-Node. Een hoekig, licht hellend stuk grond op de grens tussen de welvarende Brusselse Manhattenwijk en de prostitutiebuurt. Pendelaars haasten zich door deze beruchte buurt, bewoners voelen zich er niet thuis."

Het project kwam tot stand in het kader van hun bachelorproef. De opdracht was duidelijk: iets ontwerpen voor de buurt - in alle opzichten - en dat ontwerp zo concreet mogelijk maken. "Zo leren de studenten meteen dat een ontwerp niet enkel draait om knappe renders, maar ook om compromissen maken", zegt docent Jeroen Nys. "In dit geval moesten ze nadenken over een heel kluwen aan factoren: het financiële plaatje, de helling van het terrein, de sociale factor binnen de buurt..." Er kwam zelfs politiek bij kijken, want Frédérique en Yleni moesten officieel toestemming krijgen om hun plannen tot uitvoering te kunnen brengen.

"Vectorworks was daarbij een grote hulp", zegt Yleni. "We hebben alles tot in detail getekend in Vectorworks. Daarmee konden we dan een knap dossier samenstellen voor het stadsbestuur dat niet alleen onze plannen verduidelijkte, maar ook onze professionele aanpak in de verf zette."

De realisatie van een sociaal concept

"Met Café Terminaal wilden we de sluipende achterstand van de wijk aanpakken, te beginnen bij het belangrijkste: het sociaal contact tussen bewoners en voorbijgangers. We wilden ervoor zorgen dat beide bevolkingsgroepen letterlijk en figuurlijk zouden stilstaan bij de wijk waarin ze zich bevonden", zegt Frédérique.

Na een uitgebreid vooronderzoek zetten de twee studenten hun eerste concrete stap door het organiseren van een picknick op de door hen gekozen plek. "Een eerste leermoment", lacht Frédérique, "want in de 20 minuten die we nodig hadden om onze spullen op te halen, zagen enkele mannen hun kans schoon om ons picknickkleed in te laden in hun bestelwagen. Gelukkig waren we er net op tijd - en gaven ze ons materiaal zonder problemen terug."

De toon was gezet: beveiliging zou nodig zijn om het project te laten slagen. Hun oplossing: een container. "Terras, bloembakken, meubels, kortom het hele café, werd ‘s avonds afgebroken en opgesloten in de container. ‘s Morgens werd alles weer netjes opgebouwd", herinnert Yleni zich. Geen sinecure, want het terras bestond uit paletten die door de helling van het terrein elk een andere onderliggende constructie nodig hadden om waterpas te liggen. En zo werden de studenten interieurarchitectuur ook een beetje klusjesvrouwen.

Drie dagen plezier

Waar zijn ze het meest trots op? "Dat het ontwerp niet bij plannen en tekeningen gebleven is", zegt Frédérique. Met weinig middelen, maar vooral veel inzet, hebben ze hun doel bereikt: de dakloze en de CEO die samen onder één dak koffie kwamen drinken, de Vlaamse pendelaar en de Franstalige bewoner die op het terras een boompje opzetten over het leven. Drie dagen lang was het braakliggende stukje in de Weidestraat een bruisend plekje wereldstad.

Een idee dat hen niet alleen een bejubelde bachelorproef, uitgebreide aandacht van de lokale media en veel enthousiaste blikken opleverde, maar ook $3.000 dankzij de Vectorworks Ontwerpprijs. Geld dat Yleni wilt gebruiken om haar laatste jaar te financieren en dat Frédérique graag wilt aanwenden voor de buitenlandse stage die ze nastreeft.

Hun tips voor studenten die twijfelen om zelf een project in te dienen voor de Vectorworks Ontwerpprijs 2016? "Niet te hard bij nadenken. En zeker niet denken dat je niet goed genoeg bent."