Modelowanie Terenu i budynku mieszkalnego

Trener: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gertner

Poznaj nowe, zaawansowane narzędzia projektowe, naucz się tworzyć unikalne koncepcje i rysunki techniczne. Nowa formuła kursu pozwoli Ci na automatyzację pracy, zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz nauczy, jak tworzyć i kształtować modele terenu oraz budynki i budowle. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której poznasz wiele ciekawych i zaawansowanych rozwiązań projektowych takich, jak np.: zasady tworzenia i kształtowania modelu terenu, współpraca z geoportalem, modyfikacja modelu terenu przy użyciu modyfikatorów oraz narzędzia do modelowania budynku mieszkalnego wraz z detalami ważnymi do wizualizacji w oparciu o rzuty kondygnacji. Całość zakończy się opracowaniem graficznej dokumentacji w postaci plansz projektowych.

Informacje praktyczne:

 • Szkolenie  trwa dwa dni i odbywa się w czasie rzeczywistym, w godz. 9:30-16:30
 • Szkolenie przewidziane jest na minimum 4 osoby, maksymalnie 10
 • Obowiązuje rejestracja przez formularz
 • Studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu
 • Wymagane jest stabilne połączenie z internetem (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min 3G lub 4G/LTE))

Warunki uczestnictwa w warsztacie:

 • Szkolenie prowadzone jest na platformie ZOOM.
 • Oprogramowanie ZOOM powinno być zainstalowane przed rozpoczęciem się kursu.
 • Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim
 • Szkolenie poprzedzi i zakończy test wiedzy
 • Do pełnego uczestnictwa wymagane są mikrofon, słuchawki, kamera (opcjonalne).
 • Preferowane są dwa monitory.
 • Odpowiednio skonfigurowany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, karta graficzna zgodna z wymaganiami systemowymi programu).

Więcej na temat wymagań technicznych programu: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/solutions/44000811831

Zakres tematyczny:

DZIEŃ 1 - MODELOWANIE I KSZTAŁTOWANIE TERENU

1. Wprowadzenie do kursu

 • lista obecności uczestników kursu
 • przeprowadzenie testu wiedzy przed rozpoczęciem kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć

2. Wprowadzenie do pracy w pliku projektowym

 • preferencje Vectorworks i dokumentu - podstawowe ustawienia pod kątem modelowania terenu
 • import mapy podkładowej w formacie (.pdf) i skalowanie podkładu
 • lokalizacja narzędzi do modelowania terenu (punkt wysokościowe, poziomice, modyfikatory)

3. Tworzenie modelu terenu - zasady i podstawowe narzędzia

 • model terenu na podstawie punktów wysokościowych
 • model terenu na bazie poziomic

4. Tworzenie modelu terenu - współpraca z geoportalem

 • model terenu na podstawie danych NMT - profil terenu
 • model terenu na podstawie danych z usługi WCS
 • model terenu na podstawie pliku pomiarowego

5. Modyfikacja modelu terenu - podstawowe modyfikatory terenu

 • modyfikator Warstwica (prosta i z pochyłością)
 • modyfikator Niwelacja (prosta i z pochyłością)
 • modyfikator Niwelacja pod kątem prostym
 • modyfikator Granica skarpy
 • modyfikator Warstwa teksturowalna

6. Modyfikacja modelu terenu - praktyczne zastosowanie modyfikatorów

 • niwelacja terenu pod budynek mieszkalny i komunikację pieszą
 • niwelacja terenu pod wjazd do garażu i komunikację jezdną
 • niwelacja pod basen ogrodowy i strefę biesiadną
 • ukształtowanie skarp przy pomocy Warstwic
 • użycie narzędzia Granica skarpy do zastosowanych modyfikatorów terenu
 • warstwa teksturowalna jako projektowane zagospodarowanie terenu

7. Modyfikacja terenu przy użyciu narzędzia Nawierzchnia twarda

 • narzędzie Nawierzchnia Twarda, typ: modyfikator górny i modyfikator dolny
 • narzędzie Nawierzchnia Twarda, typ: warstwa teksturowalna
 • powiązanie nawierzchni twardych i modyfikatorów terenu z odpowiednimi klasami

8. Zaawansowane modyfikatory terenu

 • narzędzie Model bryłowy
 • narzędzie Model bryłowy PRO
 • narzędzie Ściana

9. Podstawowe zagospodarowanie terenu

 • wstawienie Heliodonu do projektu
 • użycie narzędzia Roślina

10. Podsumowanie spotkania

 • weryfikacja pracy uczestników
 • pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 2 - MODELOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Wprowadzenie do kursu

 • lista obecności uczestników kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć

2. Modelowanie budynku mieszkalnego - wprowadzenie

 • import i skalowanie rzutów budynku
 • lokalizacja narzędzi podstawowych do modelowania budynku (ściany, okna, drzwi, dachy)
 • lokalizacja narzędzi uzupełniających modelowanie budynków (schody, dekoracja okien, system rynnowy dachu)

3. Modelowanie budynku - część 1 / ściany i płyty

 • omówienie i stworzenie własnego stylu ściany
 • wstawianie i edycja ścian budynku na podstawie rzutów kondygnacji
 • omówienie i stworzenie własnego stylu płyty
 • wstawianie i edycja płyt stropowych i posadzki

4. Modelowanie budynku - część 2 / okna drzwi i dach

 • omówienie i stworzenie własnego stylu dachu
 • budowa dachu na podstawie rzutów kondygnacji
 • omówienie narzędzia Okno lub drzwi zewnętrzne
 • wstawienie do przestrzeni roboczej okien i drzwi wg rzutów kondygnacji

5. Modelowanie budynku - część 3 / elementy uzupełniające

 • stworzenie tarasów i podestów w przestrzeni projektowej
 • omówienie narzędzia Schody (podstawowe) i Schody (złożone)
 • wstawienie schodów do przestrzeni projektowej

6. Modelowanie budynku - część 4 / elementy ozdobne

 • omówienie narzędzia Dekoracja okien (firany, zasłony, rolety)
 • wstawienie do przestrzeni projektowej elementów dekoracyjnych
 • omówienie narzędzia do tworzenia systemu rynnowego dachu
 • wstawienie do przestrzeni projektowej rynien dachowych i rur spustowych
 • instalacja oświetlenia elewacyjnego
 • elementy ozdobne na elewacji budynku mieszkalnego
 • elementy ozdobne w przestrzeni zagospodarowania budynku mieszkalnego

7. Dokumentacja projektowa

 • plansza 1 - analiza spadków projektowanego terenu
 • plansza 2 - widoki elewacyjne budynku mieszkalnego
 • plansza 3 - stworzenie okien przekroju i bryła kadrująca

8. Podsumowanie spotkania

 • weryfikacja pracy uczestników
 • pytania i odpowiedzi
 • przeprowadzenie testu wiedzy na zakończenie kursu

Dodatkowe korzyści:

 • Link do nagrania dostępny przez 30 dni, bez możliwości pobrania FILMU
 • Certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej po zaliczeniu końcowego testu wiedzy)
 • Dostęp do grupy dla uczestników kursu na FB
 • Wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/home

Terminy warsztatów:

27 i 30 maja 2022 godz. 9:30 - 16:30

Cena: 1199 netto (1 474,77 zł brutto)

Zapisz się →

Użytkownikom z aktywnym pakietem Vectorworks Service Select przysługuje zniżka wartości 40% od ceny kursu. Oferta specjalna dla studentów: Kurs w cenie 299 zł brutto.

Sprawdź szczegóły szkolenia.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń.