Modelowanie Terenu i budynku mieszkalnego

© Vectorworks

Trener: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gertner

Poznaj nowe, zaawansowane narzędzia projektowe, naucz się tworzyć unikalne koncepcje i rysunki techniczne. Nowa formuła kursu pozwoli Ci na automatyzację pracy, zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz nauczy, jak tworzyć i kształtować modele terenu oraz budynki i budowle. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której poznasz wiele ciekawych i zaawansowanych rozwiązań projektowych takich, jak np.: zasady tworzenia i kształtowania modelu terenu, współpraca z geoportalem, modyfikacja modelu terenu przy użyciu modyfikatorów oraz narzędzia do modelowania budynku mieszkalnego wraz z detalami ważnymi do wizualizacji w oparciu o rzuty kondygnacji.

Informacje praktyczne:

 • szkolenie trwa dwa dni i odbywa się w czasie rzeczywistym, w godz. 9:30-16:30
 • szkolenie przewidziane jest dla minimum 4 osób i maksymalnie dla 10 osób
 • na szkolenie obowiązuje rejestracja przez formularz
 • studenci zobowiązani są do potwierdzenia statusu poprzez wysłanie skanu legitymacji lub innego dokumentu świadczącego o przysługującej zniżce na adres mailowy: anna@designexpress.eu
 • podczas szkolenia wymagane jest stabilne połączenie z internetem (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min. 3G lub 4G/LTE)

Warunki uczestnictwa w warsztacie:

 • szkolenie prowadzone jest na platformie ZOOM
 • oprogramowanie ZOOM powinno być zainstalowane przed rozpoczęciem się kursu
 • uczestnik kursu loguje się do platformy ZOOM wpisując w nazwie użytkownika swoje imię i pierwszą literę nazwiska
 • szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim
 • szkolenie poprzedzi i zakończy test wiedzy z tematyki, której dotyczy szkolenie
 • do pełnego uczestnictwa w szkoleniu wymagane są: mikrofon, słuchawki, kamera (opcjonalne)
 • do wygodniejszej pracy preferowane są dwa monitory
 • skonfigurowany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, karta graficzna zgodna z wymaganiami systemowymi programu).

Wymagania techniczne programu:

Wymagania sprzętowe dla Vectorworks 2023:

 • obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 64-bit, Windows 11, macOS macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey ), macOS 13 (Ventura),
 • Procesor: Intel Core i5, AMD Ryzen 5,  Apple M1 lub lepsze
 • RAM:  min. 16GB lub więcej
 • Karta graficzna: min. 2GB VRAM, kompatybilna z DirectX 11 dla systemu Windows oraz M-series 8GB lub Metal GPUFamily1  dla systemu MAC. Powinna być dedykowana do profesjonalnych zastosowań graficznych o zwiększonej wydajności, nie zalecamy używania kart zintegrowanych z wyjątkiem Intel Iris Plus/Pro, AMD Radeon RX Vega, które są akceptowane przy bardzo małych projektach
 • Ekran: Full HD (1920 x 1080) lub większy, zalecamy dwa ekrany (jeden dla programu Vectorworks, a, drugi dla połączenia z prowadzącym przez aplikację ZOOM)
 • Dysk twardy: 10 GB lub więcej wolnego miejsca na instalację obu programów.

Wymagania sprzętowe dla aplikacji ZOOM:

 • spełniając wymagania Vectorworks, spełniamy jednocześnie wymagania dla aplikacji ZOOM, system operacyjny to minimum Windows 10 lub macOS X 10.9 lub nowszy

Wymagania dla przeglądarki internetowej:

 • Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ lub nowsza, Uwaga !!! nie wspieramy przeglądarki Internet Explorer z powodu ograniczonej funkcjonalności przy połączeniach grupowych oraz z powodu wycofywania jej z oferty.
 • macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ lub nowsza

Dodatkowo potrzebujemy:

 • łącza internetowego dla połączeń grupowy o rozdzielczości FullHD o przepustowości 3,8 MB/s / 3,0 MB/s (wysyłanie/odbieranie) lub więcej (szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (min 3G lub 4G/LTE))
 • nie zalecamy korzystania z urządzeń mobilnych (prowadzący powinien mieć dostęp do projektu, nad którym pracują kursanci i wgląd do postępu ich prac). Zalecamy zainstalowanie aplikacji ZOOM lub korzystanie z wersji przeglądarkowej bezpośrednio na komputerze.

Zakres tematyczny:

DZIEŃ 1 - MODELOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Wprowadzenie do kursu

 • sprawdzenie listy obecności uczestników kursu
 • przeprowadzenie testu wiedzy przed rozpoczęciem kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć
 • krótka autoprezentacja uczestników kursu

2. Modelowanie budynku - wprowadzenie

 • preferencje dokumentu - omówienie wspólnych ustawień pliku
 • import i skalowanie rzutów budynku
 • omówienie budowy projektowanego budynku
 • lokalizacja narzędzi do modelowania budynków (ściany, okna, drzwi, bramy, dachy, rynny)

3. Modelowanie budynku - ściany i płyty

 • rysowanie i edycja ścian zewnętrznych budynku
 • własny styl ściany - podstawowe ustawienia i komponenty ścian
 • własny zasób Materiał
 • rysowanie i edycja płyt (posadzki, stropy) - narzędzie ekstruzja, obiekt autohybrydowy
 • narzędzie tekstura - ustawienia zaawansowane ekstruzji
 • wtyczka Vandersanden i tworzenie własnych tekstur cegieł
  nowy styl ściany - na bazie cegły vandersanden

4. Przerwa kawowa

5. Modelowanie budynku - dach, okna dachowe

 • rysowanie dachów - podstawowe ustawienia
 • rodzaje dachów - nawis, podbitka, dopasowywanie ścian do dachu
 • tworzenie komponentu dachu
 • import tekstur z portalu www.mtexture.com

6. Modelowanie budynku - okna, drzwi

 • wstawianie okien, drzwi i bramy garażowej wg lokalizacji na rzutach
 • edycja ustawień okien i drzwi
 • elementy ozdobne na elewacji - materiał elewacyjny (cegła, farba)
 • elementy ozdobne na elewacji - numer adresowy
 • balustrada na tarasie i na balkonie

7. Przerwa obiadowa

8. Modelowanie budynku - rynny dachowe i dekoracje okien

 • tworzenie rynien dachowych - podstawowe ustawienia i atrybuty 2D/3D
 • tworzenie rur spustowych - podstawowe ustawienia i atrybuty 2D/3D

9. Modelowanie budynku - okna widoku i okna przekroju

 • tworzenie widoków na bazie okien przekroju - podstawowe ustawienia
 • widoki elewacyjne ścian budynku mieszkalnego
 • okna przekroju przez budynek mieszkalny

10. Modelowanie terenu - wprowadzenie

 • preferencje Vectorworks, preferencje dokumentu - podstawowe ustawienia pod kątem modelowania terenu
 • import mapy sytuacyjno-wysokościowej w formacie (.pdf) i skalowanie podkładu
 • import danych od geodety - plik w formacie (.xls)
 • lokalizacja narzędzi do tworzenie i edytowania modelu terenu

11. Modelowanie terenu - punkty wysokościowe

 • tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych
 • komponenty modelu terenu i podstawowe ustawienia
 • edycja danych źródłowych modelu terenu

12. Przerwa kawowa

13. Modelowanie terenu - współpraca z geoportalem

 • pobieranie danych NMT - profil terenu
 • model terenu na podstawie danych z profilu terenu
 • pobieranie danych z usługi WCS
 • model terenu na podstawie danych z usługi WCS

14. Podsumowanie spotkania

 • weryfikacja pracy uczestników
 • pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 2 - MODELOWANIE I KSZTAŁTOWANIE TERENU

1. Wprowadzenie do kursu

 • sprawdzenie listy obecności uczestników kursu
 • omówienie harmonogramu kursu i organizacji zajęć
 • pytania i odpowiedzi do ćwiczeń z pierwszego dnia kursu

2. Modelowanie terenu - przegląd modyfikatorów terenu

 • modyfikator Granica skarpy
 • modyfikator Warstwica
 • modyfikator Niwelacja
 • modyfikator Niwelacja pod kątem prostym
 • modyfikator Dopasowanie
 • modyfikator Ścieżka
 • modyfikator Kontur
 • modyfikator Warstwa teksturowalna
 • modyfikator Obszar wykopu/nasypu

3. Przerwa kawowa

4. Modelowanie terenu - granice działki i ogrodzenie na modelu terenu

 • narzędzie Granica działki - wyznaczenie granicy opracowania
 • narzędzie Balustrada/ogrodzenie - ogrodzenie działki na modelu terenu

5. Modelowanie terenu - praktyczne zastosowanie modyfikatorów terenu

 • modyfikator Niwelacja (bez nachylenia i z nachyleniem)
 • modyfikator Niwelacja pod kątem prostym
 • modyfikator Dopasowanie
 • modyfikator Ścieżka
 • modyfikator Warstwa teksturowalna
 • modyfikator Granica skarpy

6. Przerwa obiadowa

7. Modelowanie terenu - nawierzchnia twarda

 • narzędzie Nawierzchnia twarda, typ: niwelacja
 • narzędzie Nawierzchnia twarda, typ: dopasowanie
 • narzędzie Nawierzchnia twarda, typ: ścieżka
 • narzędzie Nawierzchnia twarda, typ: warstwa teksturowalna

8. Modelowanie terenu - okna widoku i okna przekroju

 • tworzenie okien widoku - rzut 2d/główny
 • tworzenie okien przekroju przez teren
 • opisywanie okien przekroju - rzędne wysokościowe, opisy tekstowe

9. Modelowanie terenu - analiza ukształtowania terenu

 • wymiarowanie nachyleń i określanie spływów powierzchniowych w oknach widoku
 • opracowanie graficzne projektowanego ukształtowania terenu
 • zestawienie mas ziemnych modelu istniejącego i modelu projektowanego

10. Przerwa kawowa

11. Zagospodarowanie terenu - budynek

 • importowanie warstw z budynkiem mieszkalnym z pliku projektowego
 • narzędzia/organizacja - ustawienia wyniesienia warstw

12. Zagospodarowanie terenu - roślinność

 • narzędzie Drzewo istniejące
 • narzędzie Roślina
 • narzędzie Żywopłot wielogatunkowy
 • narzędzie Liście
 • roślina Rendermall

13. Podsumowanie kursu

 • weryfikacja pracy uczestników
 • pytania i odpowiedzi
 • przeprowadzenie testu wiedzy na zakończenie kursu

Dodatkowe korzyści:

 • link do nagrania dostępny przez 60 dni (bez możliwości pobrania go)
 • certyfikat uczestnictwa (w formie elektronicznej po zaliczeniu końcowego testu wiedzy)
 • dostęp do grupy dla uczestników kursu na FB
 • wsparcie techniczne dla uczestników warsztatów: https://designexpress.freshdesk.com/pl/support/home

Terminy warsztatów:

Nowy termin wkrótce.

Cena: 1599 netto (1 966,77 zł brutto)

Oferta specjalna dla studentów: Kurs w cenie 399 zł brutto.

Sprawdź szczegóły szkolenia.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń

Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz na adres: anna@designexpress.eu

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń
Masz pytania odnośnie szkolenia? Napisz na adres: info.pl@designexpress.eu